Også i hovedstaden i Sverige vaier det sverigefinske flagget den 24. februar, etter en design av Andreas Ali Jonasson.

 

Har sin egen dag på søndag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Førstkommende søndag 24. februar er det Sverigefinnenes dag. Dagen har vært feiret siden 2011, men det var året etter at den Svenske Akademien besluttet at dagen skal være sverigefinnenes offisielle dag. At nettopp 24. februar ble valgt, henger sammen med at datoen er fødselsdagen til folkelivsforskeren og forfatteren Carl Axel Gottlund, en betydningsfull person for sverigefinnene, skriver minoritet.se. Gottlund levde for øvrig fra 1796 til 1875.

Det fins mange sverigefinner. Så mange at utgjør rundt 6 prosent av Sveriges befolkning, drøyt 600.000 personer av en samlet befolkning på 10 millioner. De er samtidig Sveriges største nasjonale minoritet, og totalt antas antallet personer i Sverige med finsk bakgrunn å ligge på rundt 675.000.

Her kan du lese mer om Sverigefinnenes dag