Porot ei ole kiire. (Kuva: Arne Hauge)

 

Vanhasta kirjasta.

 

Porot ei tiiä

Hirviselijällä oli kasunut palion pikkumäntyja kahta puolta maantietä. Mettävahti Gröttinki oli sanonnu poromiehille että siinä ei saa pittää poroja jossa on se sievä männikkö.

Kerran kuitenki ko Gröttinki ajo sivu, hän huomas että porotokka oli kaivamassa justhin siinä josta hän oli kieltänny pitämastä poroja.

Gröttinki suuttu ja ajo kovvaa vauhtia poromiesten kämpälle. Poromiehet olit justhin syönhet ja panhet levähtämhän syönnin päälle. Gröttinki sisälle ko ukon ilima ja huutaa miehille: Ettäkö te sen omat tiiä että poroja ei saa pittää Hirviselijällä. Joku poromiehistä nosti päätä rouon alta ja vastas: Met kyllä tiiämmä, mutta porot ei muista eikä tiiä.

 

Kovasää

Finnmarkussa on ushein pahat säät. Muutamat tormit on niin kovat, että niitä muistethan vuosikymmeniä. Kahestoista fepruaari yheksäntoista sattaa ja seittämäntoista oli semmonen tomi ympäri Finnmarkkua.

Soli kovviin Vesisaaren tienhoila. Se paukahti juuriko pyssynsuusta vähhää ennen puoltapäivää, ja tuli niin ankaran lumituiskun kansa, että ethensä ei nähny ja että oli vaikia saaha vettää henkiä. Ihmiset jokka olthin kavuila, häävyit pyrkiä likimäishen huonheshen sisäle ja olla sielä kovansään ajan; muutamat häävyit olla yötä vierhaissa, vaikka ei ollu pitkä matka kothin.

Ihmiset koit hopun hoppua koota pikkulapset sisäle kavulta ennenko kovasää net sai halthunsa. Tuuli oli niin kova, että se jymisi ja pauhas ja tahto hajottaa pieniimät huonhet. Lunta pani niin paljon, että pieniimät huonhet jouvuit kerrashan lumen alle. Ko tormi sitte asettu ja ihmiset aloit päässä ulos, niin nähthin monesta paikkaa saun nousevan ylös lumikinoksesta, joka peitti mökit.

Sinä päiväna häves kaksi täyttä ihmistä Vesisaaressa, jokka olit jäänhet ulos kovhansäähän; ne löyvethin paleltunhena juuri huonheitten vierstä; jos olisit jaksanhet vielä kävellä muutaman askelhen, niin olisit pääshet ihmishin ja pärjänhet henkensä. Samana päiväna häves merele paljon ihmisiä muuala Finmarkussa. Kovasää teki muutaki vahinkoa, kaato huonheja ja särki venhejä.

Johan Beronka oon kertonnu tämän Vesisaaren murthela.