«Tääpänä oon karjalan kielen päivä.» Päivää oon vietetty vuuesta 2016. (Logon oon suunitellu Armi Jaloniemi.)

 

Karjalan kieltä puhuthaan kahessa maassa: Suomessa ja Ryssänmaala. Puhhuujat oon vanhat, ja karjala oon kotikielenä harvassa lapsiperheessä.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Karjalan kielen päivä oon 27. novemperikuuta.

Karjalan kieltä saattaa oppiit kursiila. Niitä järjestäävät esimerkiksi Itä-Suomen universiteetti ja Karjalan sivistysseura.

Itä- eli öystä-Suomen universiteetissä oli vuosina 2015–2019 koulutus, tutkimus- ja käännösprosjekti Kiännä! Prosjektin moolina oli auttaat karjalan kielen elästyttämistä järjestämällä käänttääjänkoulutusta kielen puhhujiile ja elästyttääjiile. Prosjektin maksoi Koneen Säätiö.

Karjalankielisen Wikipedian aukaisthiin vuona 2016. Sielä oon nyt nuoin 3400 artikkellii livvinkarjalaksi.

Karjalan kieltä oon kirjoitettu nuoin 30 vuuen aijan.

– Maanalaisen kielen tuothiin esile nykyaikhaan, Helka Riionheimo sannoo.

Hän oon Itä-Suomen universiteetin suomen kielen professori, ja tänä lukuvuotena hän oon karjalan kielen ja kulttuurin professori.

Hän saarnasi karjalan kielen tilasta Meänkieliseminaarissa 2020. Hänen esitys oon netissä.

Karjalan kielestä vailuu sannoi.

– Koko aijan häymä tehhä uussii sannoi, Riionheimo muistelee.

Se ette sammaa kieltä puhuthaan kahessa maassa, oon iso haastet.

– Karjalan kieli oon saanu vaikutusta ryssästä ja suomesta. Lukkiijat oon kans kahessa maassa, aika erilaisissa oloissa.

Ryssänkieli ja suomi vaikuttaavat karjalan kielen sanaston lisäksi kans kielen rakenuksheen.  Ko tekstin käännethään ryssänkielestä karjalaksi, siihen tullee helposti ryssän kielen struktuurii, ja ko käännethään suomesta karjalaksi, siihen tullee suomen struktuurii. Niin karjalan kieli Suomessa ja Ryssänmaala saattaavat kehittyyt eri suunthiin.

 

Karelen er delt, og folk som snakker karelsk, lever i to forskjellige samfunn og miljøer. (Kart: karjalanliitto.fi)