Fylket har fått inn nærmere femti søknader til kvenske prosjekter for store og små. (Arkivfoto)

 

Det er stor interesse for prosjektmidler til kvenske/norskfinske tiltak. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da søknadsfristen for prosjektmidler til kvenske og norskfinske tiltak utløp 15. november, hadde nærmere 50 søknader kommet inn til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

– Dette viser at engasjementet for å styrke og synliggjøre kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er stort. Søknadssummen viser også hvor viktig denne budsjettposten er, og at den gjerne kunne vært større, sier fylkesråd for plan, økonomi, språk og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.

Troms og Finnmark fylkeskommune overtok i 2020 forvaltningen av det nasjonale tilskuddet til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningens prosjektmidler for 2021 ble annonsert i høst, og samlet søknadsbeløp utgjør i overkant av 10 millioner kroner, og er øremerket prosjekter tilknytta kvensk språk og kultur.

I følge Balto har de fått inn søknader til såvel styrking av kvensk språk som synliggjøring av kvensk/norskfinsk kultur, historie og kulturarv på en rekke ulike måter.

– Vi er imponert over den kunnskapen og kompetansen vi ser i det kvenske/norskfinske miljøet for å gjennomføre gode prosjekter på en rekke viktige områder, sier fylkesråden.

Søknadene er nå under behandling, og fylkeskommunen regner med å kunne sende ut svar i løpet av januar/februar 2021.