Alta Jeger- og fiskerforening gir mye til lokalsamfunnet, som isfiskekonkurranser som dette, for store og små. Her ser vi foreningens nestleder Bernt Suhr ropte ut heldige vinnere. (Foto: Arne Hauge)

 

Alta jeger- og fiskerforening vil synliggjøre tilhørighet til Alta og Finnmark ved å legge til kvensk og samisk språk, meldes det i denne saken, første gang publisert i Altaposten (12. februar 2020.)

 

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

 

Styret i Alta jeger- og fiskerforening (Alta JFF) ønsker å legge til et kvensk og et samisk navnetillegg til foreningens navn. Styret har derfor fremmet navneforslaget til årsmøtet som avholdes 19. februar.

– Forslaget ble fremmet i styremøte og styret har stilt seg bak forslaget, sier nestleder Bernt Olav Suhr. Suhr har stor tro på at navneendringen vil bli vedtatt av årsmøtet.

– Vi ønsker å vise at vårt samfunn er bygget opp av flere folkegrupper og språk. Ved å legge til kvensk og samisk får vi størst mulig tilhørighet til det området foreningen dekker, sier han.

Det kvenske navnet på foreninga blir Alattion jahti- ja kalastusseura og det samiske Álttá bivdiid- ja guolásteaddjid searvi. Navnene er ifølge styreprotokollen sjekket med samisk og kvensk navnekonsulenttjeneste.

Inn i tiden

Dermed følger Alta JFF i sporene til Troms og Finnmark fylkeskommune som enstemmig har vedtatt å ha et trespråklig navn. Det samme har statlige etater, Alta kommune samt flere andre kommuner i Finnmark.

– Det ligger litt i tiden at man bruker både kvensk og samisk i Finnmark, mener han.

Alta JFF vil også sende forslaget videre til Finnmark jeger- og fiskerforening om å legge til kvensk. Samisk er allerede lagt til. Det kvenske navnetillegget til Finnmark jeger- og fiskeforening vil være Finmarkun jahti- ja kalastusseura.

Tre stammers møte

– Så bra! Det sier leder i Alta kvenforening, Grete Elise Nilima Monsen, om navneforslaget. Hun er sikker på at mange av foreningens medlemmer også er kvener.

– Kvenene har vært ivrige jegere opp igjennom årene, så det er nok mange kvener som er medlem av Alta jeger- og fiskeforening, sier hun.

Hun mener det er flott at Alta JFF vil synliggjøre at befolkningen i fylket er et resultat av tre stammers møte og håper at Finnmark jeger- og fiskerforening vil følge etter.

– Kvenene har alltid brukt og høstet av de ressursene naturen gir, sier Monsen.

Strategi

Navneendringen er også et strategisk trekk fra Alta JFF.

– Det kan også være lurt av jeger- og fiskeforeningene å støtte trespråklig navn, da vi registrerer at Sametinget og flere samiske miljøer støtter flertallet i Finnmarkskommisjonen om å gi befolkningen i Karasjok eierrett til grunnen i Karasjok, heter det i styreprotokollen.

Foreningen frykter at en slik avgjørelse vil danne presedens også i andre samiske/kvenske kommuner.

AJFF ønsker at Fefo skal anke saken, og mener et trespråklig navn vil styrke foreningens stemme ved å ikke fremstå som antisamiske eller antikvenske. Dette kommer opp som egen sak på årsmøtet. Navneendringen vil for øvrig ikke berøre logoene til foreningene, men de tre navnene bør brukes samtidig på brevark, innkallinger, henvendelser og så videre, heter det fra protokollen.

Færre medlemmer

Antall medlemmer har ifølge Suhr gått noe ned de siste årene. I dag er det 550 medlemmer i foreninga.

– Tidligere har vi kjørt vervekampanjer, men har ikke hatt så stort fokus på dette den siste tiden. Det merker vi på at medlemstallet har gått noe ned, sier Suhr.

Han tror dette vil komme på styrets arbeidsprogram etter årsmøtet.

– Vi har vært flinke på å rekruttere medlemmer, og nå tror jeg vi må legge inn ressurser på å øke medlemstallet igjen, sier Suhr.