I april i fjor deltok Svenska tornedalingarnas riksförbunds (STR-T) på et seminar sammen med landsstyret til Norske kveners forbund. Her holdt blant annet Liv Inger Somby fra den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen innlegg om kommisjonens arbeid med fornorskingsprosessen. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Det er nå klart at den svenske regjeringen skal sette sammen en sannhets- og forsoningskommisjonen for å utrede overgrep mot tornedalingene. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Det er ekstremt viktig at vi synliggjør overgrepene, både for at noe lignende ikke skal skje i fremtiden og for å bygge en ny tillit mellom mindretallet og den svenske staten. Fordi det er dype sår i minoritetsgruppen, sier kulturminister Amanda Lind (MP) til det svenske nyhetsbyrået TT.

Kommisjonen skal settes sammen i løpet av våren.

Bengt Niska, her sammen med Maja Mella, synes det er bra tornedalingene endelig får en sannhets og forsoningskommisjon. (Foto: Liisa Koivulehto)

Til SVT sier tornedalsprofilen Bengt Niska at det er viktig for hele regionen at både omfanget og ytelsen til for eksempel hodeskallmålinger blir kartlagt, og at det blir gjort tiltak.

– Det er tydelig at det er sinne innblandet rundt dette, og nå vil alt få et ansikt. Det vil bli dokumentert hvordan hodeskallmålingene gikk til, og på hvilken måte befolkningen var involvert. Det var lokale myndigheter som deltok aktivt i dette slik at rasebiologi kunne gjennomføres, sier han til SVT.

Selv ble aldri Bengt Niska utsatt for disse målingene, men han ble straffet da han snakket finsk på den svenske skolen.
– Dette traumet må også håndteres og konsekvensene av språkforbudet skal belyses. Det var ikke lov til å snakke finsk i klasserommene, og du måtte stå og skamme deg hvis du brukte finske ord. Nå blir det selvfølgelig en stor forandring, sier han.

Niska sier at usynliggjøringen av tornedalingene har vært sterkt fremtredende, men at det nå skal komme fram i lyset at dette folket var tilstede på svensk side lenge før grensene ble trukket.

– Vi tornedalinger vil få oppreisning, sier Bengt Niska til SVT.

I april i fjor deltok Svenska tornedalingarnas riksförbunds (STR-T) på et seminar sammen med landsstyret til Norske kveners forbund. Her holdt blant annet Liv Inger Somby fra den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen innlegg om kommisjonens arbeid med fornorskingsprosessen.