Aili Eriksen. (Kuva: Privat)

 

KOMMENTAARI

 

Aili Eriksen
aili@ruijan-kaiku.no

 

«Teatteri oon vain fiiniile ihmisille ja se oon liian vaikkee ymmärttäät.»

Teatteri oon kaikile, esimerkiksi Shakespearen Englanissahan oli tavalinen, ette ihmiset menthiin teatterhiin kattomhaan Hamlet-näyttämäpellii The Globesissa 1500- ja 1600-luvula. Toisin sannoin se oli sen aijan televisuuni. Shakespearen aijan ihmisillä ei ollu minkhäänlaista erikoista koulutusta. Toisin sannoin teatteri oli heile niin ko televisuuni.

«Teatteri oon sikkaristi vain ruijaksi.»

Kielikysymyksestä teatteri oon hyvä tapa anttaat publikumin ymmärttäät assiita kontekstista, esimerkiksi sillä tavala, ette roolihaamut oon erikieliset. Jos teatteri oon tarkoitettu kläpiile, sen avula saattaa kans introduseerata ommaa historiaa roolipelin tahi leikin avula niin, ette het muistethaan ja ymmärethään paremin. Tornionlaaksossa oon tehty niin, ja kans Raisissa. Meänkielelä oon itte assiissa tehty ooppeeranki. Se, ette assiita ei ole ollu olemassa kainun kielelä ennen, ei tarkoita, ette se pittää jatkuut niin.

«Teatteri ei ole meile relevantti.»

Teatteri oon ollu areena ottaat esile tavalisten ihmisten prubleemii, niin ko köyhyyttä ja vaimoin roolii monissa Ibsenin näytelmissä Norjan puolela, ja Minna Canthin Suomen puolela. Teatteri oon niin vaikkee ko siitä tehhään; se ei ole mithään vanhanaikhaista, mikä oon jääny menneisyytheen. Jos halluu vaikka jotaki modernii, missä puhuthaan nykyaijan politikista, globalismista, kainun kielen tilasta tahi vaikka uuesta musikista, niin tehemä vain semmoisen. Assii oon tyhä sen jälkheen, minkälaissii ideoita oon.

Tarvittemma kainunkielisen teatterin!

Jokhainen ryhmä pittää itte luođa semmoisen teatterin tahi mitä hyvänsä kulttuurisen osan, minkä se itte kokkee relevantiksi. Se, ette englantilaisila, ruijalaisila ja suomalaisila oon teatteri, oon itte assiissa hyvä argumentti sen puolesta, ette kainulaisilaki pittää olla se, ko emme saata ođottaat, ette muut joukot otettais esile teemoi, jokka oon meile tärkkeet, eikä ette net ymmärettäis, mikä oon meile aktuelli. Lyhykäisesti sannoin jos met itte halluuma, teatteri oon maholinen areena, missä ottaa esile assiita, jokka nähhään tärkkeinä. Ko oon määrätty, ette kainun kieli oon ittenäinen kieli, niin toesti ei ole olemassa syytä miksi ei olis kainunkielistä teatterii.