Pohjaisnorjalaiset teatterin ammattilaiset meinaavat ette Kvääniteatteri antaa monia maholisuuksia. Kristiina Junttila ja Kristin Bjørn johtivat aivotuiskua Tromssassa. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Kvensk språk blir et hovedspørsmål i Kventeatrets kommende formidlingsstrategi.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Sekä Samovarteateret, Beaivváš, Hålogland teater, HATS (Hålogland Amatørteaterselskap), Rimfrost produksjoner ja Tromssan fylkinkomuuni oon hyvin innostunheet kvääniteatterin perustamisesta. Dette kom tydelig fram under et faglig innspillmøte i Tromsø i november.
Responsen var oppløftende og initiativtaker Inger Birkelund kunne konstaterere at ideen er et hakk nærmere realisering.

Monta kieltä

Yksi tärkkee kysymys oli: Mitä kieltä kvääniteatterin seenilä puhuthaan? RuottinTornedalsteatterissa oon tästä paljon kokemusta, mutta sen uusi johtaaja Erling Fredriksson ei voinukhaan tulla. Inger Birkelund oli käyny syksylä Pajalassa kattomassa kunka Tornedalsteatterin oon rakenettu.
– Det er mulig å ha flere tanker i hodet når det gjelder språk, konstaterte hun.
Tornedalsteatterila oon esityksii jokka oon tyhä ruottiksi eli tyhä meänkielelä ja jokku oon molemilla kielilä. De vil nå alle målgrupper, både de som kan og ikke kan meänkieli. Het haluthaan satsata meänkielheen, Birkelund muisteli.
– Mitä Kvääniteatteri halluu? spiikkeri Kristin Bjørn kysyi.

Etablering av profesjonelt kventeater ved Halti, med sikte på nasjonal status, vekker mange tanker hos teaterfolk og kvenske organisasjoner i regionen.

– Kieli oon meile hyvin tärkkee. Det vil bli et hovedspørsmål i vår kommende formidlingsstrategi, absolutt det viktigste for oss, sa Birkelund.

– Enn finsk da? De to språka er ikke så forskjellige. Hvordan vil dere forholde dere til det?

– Veldig mange kvæna forstår finsk og veldig mange finsktalende forstår kvensk, så jeg tror ikke at det blir et problem. Når det gjelder kvensk, kommer vi til å forholde oss til de råd og språkregler for kvensk vi vil få fra Kainun institutti-Kvensk institutt, fortalte Birkelund.
– Se oon hyvä ette meilä oon tämmöinen institutti ja kielisentterit. De vil hjelpe oss å kvalitetssikre vår språklige satsing. Net oon meän tärkkeimät yhtheistyöpartnerit – niinko kans Pohjais-Tromssan museuumi sekä Ruijan kveenimuseo Vesisaaressa, Birkelund sanoi.

Vil skape vekst
– Vi skal ha med historien, fordi vår kvenske fortelling har også en allmenn betydning. Men jeg har ikke lyst til at vi bare skal skue bakover. Vi skal også snakke om hvordan det er å være kven i dag.

– Fins det gode manus fra Tornedalsteatern som dere kan adoptere?

Brita Triumf muisteli ette Beaivváš oon tehny saamen teatteria 40 vuotta. – Arbeidet begynte på midten av 1970-tallet. Beaivváš ble starta i 1981 og fikk status som samisk nasjonalteater i 1994.

– Det fins helt sikkert. Og i sommer da vi var på studietur i Tornedalen ble vi enige om å få i gang et felles prosjekt hvor vi utvikler manus i lag, slik at vi kan sette opp et stykke i både Pajala og Nordreisa, og kanskje kan vi knytte til oss et finsk teater i tillegg.

Kvänteateret må ut av Nordreisa

Birkelund praamaa Haltin kulttuuriseenii.
– Met ođotimma monta vuotta ja sitte saima seenin. Ilman seenittä tämä satsaaminen ei olis maholinen. Haltin seeni oon sentraali, mutta met halluuma tehhä niinko Tornionlakson teatteri ja levittäät teatterioppii likikomuuniihiin kulttuurikouluissa.
– Se oon tärkkee ette lapset saadhaan teatterioppii. Lapset oon yksi meän tärkkeimppii moolijoukkoi. Tämä oon tullu selkkeesti esile ko olema puhunheet ihmisten kans.

Både artig og alvor

Birkelund muisteli ette työ kvääniteatterin piirissä nostaa esile monenlaissii tuntoi.– Det er kjempeartig, grusomt artig å driver med teater, men det ligger et alvor bak. Den kvenske kulturen er sterkt trua og vi opplever at våre egne unga ikke vet noe om sin egen bakgrunn og kjenner ikke til den kvenske identiteten. Og vi opplever at det i Nordreisa, resten av Troms og ut i landet er veldig lite kunnskap om hva kvener er for noe. Det er ondt, og en smerte for oss, sa Inger Birkelund.

Samovaariteatteri oon monikielinen. Siitä oon tullu Öystä-Finmarkun sentraali kulttuuriseeni. – Hyvät muistelukset oon tärkeimät sekä se mitä sie itte halluut sinun konstila, Bente Andersen sanoi.

Hän toivoo ette kvääniteatterista tulis identiteettifabriikki.
– Jeg hørte dette ordet på innspillmøtet i Nordreisa – det er veldig beskrivende for det vi tenker på.

Profesjonalitet

Birkelund sannoo ette kvääniteatteri tarvittee ammatti-ihmissii.
– Profesonalitet betyr kvalitet og kontinuitet. Det får vi når vi har folk som får betalt for jobben. Det er viktig med frivillighet og amatører, men vi trenger også skikkelige økonomiske rammer slik at vi får folk som har teateret som en jobb. Og at de har utdanning i faget.
Birkelund uskoo ette Kvääniteatterin ympärille tullee kasuamhaan monenlaista kreatiivista hommaa, niinko esimerkiksi kväänin filmifestivaali Alattiossa. – Vi er mange, vi må støtte hverandre og de miljøene som er under etablering, sa Birkelund.