Hilja Huru i et bilde fra 2018. I dag er hun leder av valgkomiteen for det nye styret til Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Anført av fiolinist Kristin Mellem skal denne septetten sette an nye toner for Norske kveners forbund.

 

Frank Halvorsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vel å merke, det nye styret blir ikke endelig spikret før om ei drøy uke, når Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto har landsmøte i Alta. Men forslaget til et nytt styre på sju – fire kvinner og tre menn – er trygt i havn. Pluss fem varamedlemmer, i det som framstår som godt håndverk fra valgkomiteen når det gjelder sammensetning, fordeling og navn. Tolv navn totalt, altså et stort styre med antatt stor arbeidskapasitet.

Tidligere NKF-leder Hilja Huru har ledet valgkomiteen. Hun sier at komiteen er godt fornøyd med resultatet av arbeidet.

Det forplikter

– Før vi slapp innstillingen ville vi forsikre oss om at vi hadde fått tenkt grundig gjennom og gjort alle avklaringer. Vi har lett i hele kven-Norge etter de beste folkene, sier hun.

Huru bekrefter at samtlige har fått tenkt seg om, det må til når man forplikter seg til en slik toårig innsats for kvenfolket.

– Hvem ligger an til å bli ny leder?

– Vi innstiller Kristin Mellem som ny leder. Hun bor i Tromsø, er musiker og kunstner og kjent på mange områder, inkludert det kvenske hvor hun blant annet har jobbet med salmeboka.

– Var hun vanskelig å få til å si ja?

Kjente navn

– Det vil jeg ikke si. Kristin virket å ha tenkt over det og stå for sitt valg om å si ja. Og det er viktig, for styret har en stor jobb foran seg. Vi er inne i ei viktig tid, blant annet med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

– Mellem overtar i så fall etter Kai Petter Johansen, hvem overtar som nestleder etter Unni Elisabeth Huru?

– Der har vi innstilt Rune Sundelin. Også han er en kjent person, også som tidligere leder av NKF. Han bor i Alta, har røtter i Varanger og jobber på universitetet. En solid person, så vi er veldig fornøyd med Kristin og Rune som lederduo.

Nevnte Unni fortsetter som varamedlem, også Jan Erling Persen er innstilt til samme posisjon. Også Jan Daleng og Torbjørn Naimak er innstilt til å fortsette som vara. Skjalg Nyhaug fra Kvænangen er også på varalista.

– Hva med resten av det faste styret, styremedlemmene?

En som kan språket

– Det har vi Bernt Isaksen, fra Porsanger og bor i Tromsø. En kjent og synlig person og i dag leder for Tromsø kvenforening. Så har vi Helga Vara, som bor i Tana og er fra Varanger. Hun er særlig kjent for dem som er interessert i kvensk håndverk, fordi hun jobber mye med bånd, veving og drakt, sier komitélederen.

Vi tar med at Vara til daglig jobber som psykolog. Innstilt styrekollega Elisabeth Stubberud jobber på sin side som forsker. Tilknytning til Porsanger og bor i Trondhjem, også hun et kjent navn.

– Neste på lista er Leif Bjørnar Seppola fra Storfjord. Han bor i Skibotn og jobber som bonde, og har jobbet blant annet med å få Hottigården inn på fredningslista. Han er en av dem som har språket, og snakker både kvensk og finsk, sier Huru.

Et privilegium

Siste styremedlem er Anneli Naukkarinen, leder av Kvensk språksenter Porsanger. Hun er særlig interessert i opplæring i kvensk for små og store.

– Mange tunge og gode navn. Har det vært vanskelig?

– Nei. Jeg vil si det har vært mer spennende. Et privilegium å få tenke gjennom denne kabalen, sier hun, og bekrefter at de har hensyntatt både aldersbalanse og kjønnsfordeling.

– Jeg tenker det er et sterkt og handlekraftig styre som kan får gjort mye de neste to årene, sier hun.

Oppsummert ender vi altså ved denne innstillingen:

Leder:
Kristin Mellem

Nesteleder:
Rune Sundelin

Styremedlemmer:
Helga Vara
Anneli Naukkarinen
Elisabeth Stubberud
Leif Bjørnar Seppola
Bernt Isaksen

Varamedlemmer:
Unni Elisabeth Huru
Jan Daleng

Jan Erling Persen
Torbjørn Naimak
Skjalg Nyhaug