I Nordreisa vedtok politikerne å skaffe nettbrett til alle elevene i grunnskolen. Det gir unike muligheter for samhandling på tvers av skole og klasser, melder de. (Illustrasjonsfoto: Lill Vivian Hansen)

 

Angående kritikken fra kvensk- og finsklærer Martti Raudas melder sektorleder for oppvekst og kultur Siri Ytterstad og pedagogisk konsulent Edel Gulbrandsen at Nordreisa kommune ikke ønsker å kommentere enkeltsaker som omhandler ansatte. De vil heller redegjøre for hvordan de organiserer språktilbudet i kommunen, og har bedt om at følgende kommentar tas inn:

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nordreisa kommune har fire kommunale skoler. På våre fire skoler har vi til sammen 74 elever som mottar samisk og finsk og kvensk undervisning. Vi er stolte over å ha kvalifiserte lærere i alle språkfagene, og vi syns det er flott at så mange av våre elever velger språkfag.

I Nordreisa organiserer vi språkundervisningen i små grupper. På en skole har vi kun èn elev som har valgt finsk. For å kunne tilby et pedagogisk undervisningsopplegg ber vi vår språklærer om å kombinere digital undervisning med stedlig undervisning. På denne måten får også eleven som er alene mulighet til å kommunisere med andre elever og bruke språket med elever på samme trinn.

Les bakgrunnen for saken: – Vurderte å si opp jobben

I Nordreisa er vi veldig fornøyd med at politikerne har vedtatt å innføre Ipad til alle elevene i grunnskolen. Dette gir oss unike muligheter for å samhandle på tvers av skoler og klasser, også i språkundervisning.

Alle elever som får tilbud om samisk 1 og 2, finsk og kvensk får det timetallet som Utdanningsdirektoratet har fastlagt. Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7. trinn og for elever på 8.-10. trinn som elevene har rett til. Skoleeier har ansvar for å organisere dette. I henhold til rundskriv: Udir-1-2020, Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.

I Nordreisa organiserer vi språkundervisningen jevnt fordelt på 38 undervisningsuker. Vi gir også intensiv undervisning i forbindelse med markering av kvenfolkets dag og samenes nasjonaldag. Enkelte trinn deltar årlig på språkleir hvor det er intensivert opplæring i språk og kultur. Skoleeier rapporter årlig til fylkesmannen på antall elever, grupper og timer til undervisning.