– Det er snart ingen igjen som kan fortelle om og beskrive kvensk kulturtradisjon, forteller Jan Daleng. Uten offentlig støtte har han satt i gang sitt eget kvenprosjekt.

Solveig Johnsen

Da Qvæn Østlandet arrangerte sitt høsttreff med fokus på kvensk slekt og kultur, fortalte ildsjelen Jan Daleng om sitt prosjekt med dokumentere kulturkunnskap gjennom Kvenprosjekt-Hestnes og Børselv.

Vil synliggjøre
Tanken er at prosjektet skal bidra til en synliggjøring og dokumentasjon av kvensk kultur, næringsvirksomhet og språk i området, og Daleng har blant annet brukt Samuli Paulaharjus fotografier og beretninger som grunnlag for prosjektet.
I prosjektet setter Daleng fokus på slåttonn, naustanlegg, smie, lokale stedsnavn, méa (fiskeplasser) og historier. Han kan fortelle at han har fått god hjelp av lokale ressurspersoner, og de er godt i gang med flere av delprosjektene.

Blant annet har de samlet inn ord og uttrykk innen slåttearbeid og er i gang med dokumentasjon av hesjing. Samtidig jobber de med å illustrere de ulike begrepene.

Avslag
Lokale stedsnavn jobbes det også med, og det er viktig å beskrive hvordan fiskerne brukte méa. Innsamling av historier, som sikrer den kvenske fortellertradisjonen i området, er også i gang. Mens smieprosjektet kun er på idestadiet, håper Daleng på oppstart av naustanlegget i 2017, da byggesøknaden er inne hos Porsanger kommune til behandling.

Et slikt prosjekt er kostnadskrevende og Daleng har søkt økonomisk støtte fra både Norsk kulturråd, fylkeskommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Porsanger kommune og Sametinget, men han har fått avslag fra samtlige.