Dagfinn Høybråten ja Liss-Ellen Ramstad. (Kuva: Heidi Nilima Monsen)

 

Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni tutkii norjalaistamispolitikkii saamelaissii, kväänii, norjansuomalaissii ja mettäsuomalaissii kohthaan. Kommisjuuni kattoo kans kunka norjalaistaminen vaikuttaa vielä tääpänä ja sen tähen se anttaa maholisuuen ihmisile muistela heän omat persuunalliset kokemukset norjalaistamisesta ja sen vääryyksistä.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kuvassa oon net 4 SANKS (Marit N Utsi, Reidun Boine, Berit Frøydis Svineng Johnsen, Anne Karin Steffensen) Saame klinikan työntekkiijää kekkä työtelhään yhessä klinikin johtaajan Amund Peder Teigmon kans.

– Met tiämä ette se saattaa olla monile väkkeevä kokemus muistela kokemuksista ja sen tähen toivoma yhtheistyötä spesiaalitervheyspalveluksen kans. Met olema iloiset ette tämä oon nyt viimhin paikala, sannoo sekretariaatinjohtaaja Liss-Ellen Ramstad.

Kommisjuuni ja Saame klinikki oon nyt tehnheet yhteystyösopimuksen. Klinikki oon laittanu kaksi ja puoli työpaikkaa ette anttaat appuu ihmisille kommisjuunin työn yhtheyessä. Sopimus turvaa hyvän dialoogin ja informasjuunii avusta.

Saame klinikki oon uusi klinikki Finmarkunsiukhuussissa HF:ssä, ja sillä oon eriliikainen eesvastaus anttaat appuu ja eistäät tervheyspalveluksii saamelaisile. Klinikilä oon spesiaalikompetenssii kulttuurhiin passaavissa tervheyspalveluksissa, ja niin kväänit, norjansuomalaiset ja saamelaiset saatethaan hyöyttäät nyt palvelusta. Saame klinikki oon osa tervheyspalveluksii, päihetyötä ja psyykkistä hoitotyötä.

– Saame klinikka turvaa sen ette kommisjuuni saa appuu kulttuurii tuntteevilta medisiiniassiintunttiijoilta, ja se anttaa kans psykiatrissii spesiaalitervheyspalveluksii. Met piämä ette tämä oon hirmu tärkkee työ, meinaa klinikinjohtaaja Amund Peder Teigmo.