Vilde Christoffersen Walsø i NKF syns det var spennende å høre om utfordringene en har i de andre nasjonale minoritetene. Her sammen med Åsne Kummeneje Mellem og May-Britt Blomli i Kveeninuoret. (Foto: kvener.no)

 

NKF og Kveeninuoret har hatt to spennende dager på Kontaktforum for nasjonale minoriteter i Norge. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Åsne Kummeneje Mellem fortalte om hva Kveeninuoret har gjort det siste året. (Foto: kvener.no)

Sist uke deltok representanter fra Norske kveners forbund, Kveeninuoret og Kvenlandsforbundet på Kontaktforum for nasjonale minoriteter.

– Det var inspirerende og motiverende å møte flere med samme utfordringer, men også å få tale direkte til organer som Kommunal og moderniseringsdepatement, Kulturrådet og Kunnskapsdepartementet, forteller Vilde Christoffersen Walsø som representerte NKF.

På forumet ble saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene også kan diskutere ulike saker seg i mellom. I tillegg fikk de ulike organisasjonene presentert det de har jobbet med det siste året.

– Vi har fått fortalt om hva vi har gjort det siste året, hørt hva de andre organisasjonene jobber med, og tatt opp felles problemstillinger som må gjøres noe med i tiden fremover, forteller hun.

– Det som jeg syns var mest givende for min del var å få høre mer om det de andre minoritetene jobber med og hvilke utfordringer de har. Man blir jo litt i kvenboble, så det var veldig fint å høre hva for eksempel romanifolket jobber med. I tillegg var det artig å møte Kvenlandsforbundet. Vi jobber jo for det samme, nemlig kvensaken, så det var interessant å høre hva de de tenkte om det, sier hun.

Christoffersen Walsø synes det er veldig flott at departementet arrangerer et slikt kontaktforum.

Vilde Christoffersen Walsø sammen med Tomi Vaara, Åsne Kummeneje Mellem. (Foto: Kvener.no)

– Det var veldig fint å få innblikk i hvilke utfordringer de ulike minoritetene har, og det er veldig tydelig at man har svært forskjellige ståsted og saker man jobber med. For eksempel fikk vi høre at det å være romani i Norge fortsatt er veldig krevende og at mange opplever mye diskriminering, sier Vilde. Med seg på møtet som ble avholdt på Litteraturhuset, hadde Vilde med seg forbundets generalsekretær Ivar Johnsen og konsulent Tomi Vaara, i tillegg til Kveeninuorets May-Britt Blomli og Åsne Kummeneie Mellem.

– Jeg synes det var gøy å få innblikk i hva de andre minoritetene holde på med for tida, og så var det artig at det også har blitt flere unge som er med. Både unge skogfinner, kvener og tatere viser at minoritetskulturene har en fremtid, sier Åsne. 

Dette er Kontaktforum for nasjonale minoriteter:

Kontaktforum ble etablert i 2003 etter oppfordring fra Europarådet. Formålet med forumet er å gjøre de nasjonale minoritetene mer synlige, å ha dialog mellom minoritetene og myndighetene og å gi minoritetene en mulighet for å gi sine tilbakemeldinger direkte til myndighetene. I møtet blir det også gitt aktuell informasjon fra myndighetene.
Det er i hovedsak organisasjonene som mottar driftsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning som blir invitert til kontaktforum.