Her ser vi sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad og kommisjonsleder Dagfinn Høybråten under Riddu tidligere i år. (Foto: Sannhetskommisjonen)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen og Sámi klinihkka inngår samarbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi er klar over at dette kan være sterkt for mange og ønsker derfor et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om beredskap. Vi er veldig glade for å ha fått dette på plass, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad i ei pressemelding fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, utsendt mandag 25. november.

Bakgrunnen er at kommisjonen og Sámi klinihkka har inngått en samarbeidsavtale, hvor det er avsatt inntil to og en halv stilling for å yte tjenester til befolkningen i forbindelse med kommisjonens arbeid. Avtalen skal sikre god dialog og informasjon om tjenestene, heter det i pressemeldingen. De skriver:

«Sámi klinihkka er en ny klinikk i Finnmarkssykehuset HF og har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har spesialkompetanse i kulturtilpassede helsetjenester, som både kvener/norskfinner, samer og skogfinner kan ha nytte av. Sámi klinihkka består av integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse.»

– Sámi klinihkka skal sørge for kulturkompetent medisinskfaglig rådgivning til kommisjonen og yte spesialisthelsetjenester i psykiatri. Vi ser på dette som et svært viktig arbeid, heter det fra klinikksjef Amund Peder Teigmo i samme pressemelding.

Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker fornorskingspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Kommisjonen ser også på konsekvensene av fornorskingen frem til i dag og har i den forbindelse åpnet for å ta i mot personlige historier om opplevd fornorsking og urett.

Vi tar med at samarbeidsavtalen trer i kraft 1. desember i år, med varighet til 1. september 2022.