02 ledertegning juni2016

Endelig etter mange års kamp har vi nå fått løfter om at det skal lages en handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur.  Det er skuffende at det ikke er regjeringa som står bak dette, men det er gledelig at det likevel er et offentlig initiativ.

Under Paaskiviikko kunngjorde fylkesråd Willy Ørnebakk at Troms fylkeskommune skal lage en handlingsplan for kvensk. Planen gjelder bare for Troms fylke, men den vil uansett være en viktig milepæl.

Det gjør godt i kvensjela at etter mange års taushet erkjenner nå flere og flere politikere at det til nå er gjort for lite for å styrke kvensk språk og kultur, og at en ønsker å gjøre noe med dette. Det gjør godt i kvensjela at politikerne selv tar initiativ til viktig grep for å synliggjøre og revitalisere en del av kulturarven som er i ferd med å forsvinne. Og ikke minst så gjør det godt i kvensjela at de ser viktigheten av å løfte frem det kvenske både for kulturens egen del, men også for å styrke kulturlivet ellers.

Det var en åpen, engasjert og takknemlig fylkesråd som tok imot innspill til innholdet i denne handlingsplanen under Paaskiviikko.

Og innspill fikk han. Det er tydelig at det er bred enighet om at det er viktig å satse på barn og unge når det kommer til styrking av kvensk. De unge er fremtiden, og da er det viktig at kvensk innføres i barnehager og skoler.

Det friskeste innspillet kom fra Åge Mellem fra Tromsø. Den pensjonerte læreren kunne røpe at han lenge har hatt en vill drøm om å aksjonere for kvensaken ved å plassere en røykbadstu foran stortinget og fylle den med nakne badstubadende og sultestreikende kvener.

Kanskje er det nettopp slike handlinger som må til for å bli hørt? Det er nå enda slik at finurlige og symbolske handlinger ofte høres og synes bedre enn forsiktig hvisking i korridorene.

Uansett får vi håpe at fylkestinget i Troms vedtar en realistisk og fremtidsretta handlingsplan, med tiltak som faktisk er til hjelp når vi skal revitalisere vår kultur og språk. Kvenene fortjener en plan med tiltak som blir brukt, og ikke bare en plan fylt med fagre ord som blir liggende i en skuff.

Neste steg må være at Finnmark fylkeskommune lar seg inspirere av tiltaket til Troms, og deretter gjenstår det bare at regjeringen kompletterer med en landsdekkende plan.