02 ledertegning juni2016

Monen vuođen taistelun jälkhiin met olema viimin saanheet luphauksen ette se tullee plaana kunka kainun kielen ja kulttuurin vahvistethaan.  Se oon tietenki synti ette se ei ole hallitus joka oon tämän takana mutta se oon aluksi hyvä näinki. Tämän takana oon kuitenki pulitikkerit ja viranomaiset.

Fylkinraati Willy Örnebakk muisteli Paaskiviikola ette Tromssan fylkinkomuuni aikkoo tehdä kväänin toimiplaanan. Plaana koskis tyhä Tromssan läänii mutta se oon kuitenki tärkkee miilapaalu.

Kväänin sielussa tekkee hyvvää kuula ko usseemat ja usseemat pulitikkerit, jokka olthiin vaiti monta vuotta, nyt tunnustethaan ette het oon tehnheet liian vähän kainun kielen ja kulttuurin hyväksi ja ette het nyt haluthaan tehđä enämen. Se tekkee hyvvää nähđä kunka pulitikkerit  otethaan itte initiatiivin ja tartuthaan tähään kulttuuriperinthöön ennenko se kattoo. Ja kväänin sielussa tekkee hyvvää erityisesti ette pulitikkerit oon hoksanheet ette kainun kulttuurin nostaminen oon hyväksi kaikele kulttuurielämälle, ei tyhä kainulaisile.

Fylkinraati joka muisteli tästä Paaskiviikola oli aukkee, innostunnu ja kiitolinen. Hän pyysi ihmisiltä neuvvoo mitä tähään toimiplaanhaan kirjoitettais. Ja hän sai monta neuvvoo. Se näyttää ette ihmiset oon yksimieliset siitä ette nyt oon kaikkiin tärkkein satsata lapshiin ja nuorhiin sillä lapset ja nuoret oon tulleevaisuus. Se oon tärkkee saađa kväänin kieli lastentarhaishiin ja kouluihiin.

Tromssalaisella Åge Mellemillä oli aivan erityinen ja villi ideea. Tämä pensioneerattu opettaja muisteli kunka hän oon jo kauvoin meinannu ette kväänit häytyis aksoneerata Isontingan eđessä nälkkyymällä ja kylpemällä savusaunassa.
Piian se tarvittais semmoissii tekkoi ette kainulaissii kuunneltais? Piian semmoinen näkyis ja kuuluis paremin ko varovainen ja hiljainen viskuttelu jossaki konttorissa.

Met toivoma kuitenki ette Tromssan fylkintinga saapi kokhoon realistisen toimiplaanan mikä kelppaa tulleevaisuuđessaki ja mikä oon tođela avuksi ko met elästytämmä meän kieltä ja kulttuurii. Ette siinä ei olis tyhä kaunhiita sannoi ja ette se ei jäis vennyymhään jonku loovan pohjale.

Seuraava askelet oon tietenki ette Finmarkun fylkinkomuuni saapi tästä inspirasuunii ja sitte se ei vailukhaan muuta ko ette hallitus tekkee nasunalin plaanan.