Statsbudsjettforslaget viser at regjeringen flytter pengene til kvensk språk og kultur over til Troms og Finnmark. 
(Illustrasjonsfoto)

 

Statsbudsjettforslaget viser noen strukturelle endringer for bevilgninger til kvensk språk og kultur. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Under de fylkesvise punktene i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag kan man se at regjeringen foreslår å bevilge 10,5 millioner kroner til styrking av kvensk språk og kultur gjennom det nye storfylket Troms og Finnmark.

– Dette er en sak som ligger mitt hjerte nær. Jeg har mange ganger blitt oppgitt når det sies at Norge er tuftet på to folk, jeg mener vi er tuftet på tre. Ikke minst i Finnmark er det mange områder med stort innslag av kvensk i befolkningen, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) til Altaposten.

Det er den tidligere «post 73  Kvensk språk og kultur» som fra 2020 foreslås flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Troms og Finnmark fylkeskommune. I det salderte budsjettet for 2019 var denne potten på 9.962.000.

– Forvaltningen av tilskuddsordningen overtas av Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020. Forskrift for ordningen sendes på høring høsten 2019, og vil etter planen tre i kraft 1. januar 2020. Ordningen blir kunngjort via Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider og andre relevante kanaler. Troms og Finnmark fylkeskommune følger opp rapporteringen for bruken av tilskuddsmidlene etter de krav og vilkår som blir satt i forskrift og i tilskuddsbrev, står det i Statsbudsjettsdokumentene.

Tilskuddsordningen skal bidra til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur, og det vil etter søknad bli gitt prosjektstøtte til kulturformål og tiltak som bidrar til å styrke kvensk språk og identitet, herunder etablering og drift av kvenske språksentre. Tiltak som retter seg mot barn og unge, vil bli prioritert. Det vil bli gitt driftstilskudd over posten til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisen Ruijan Kaiku

Regjeringa foreslår også 9,3 millioner kroner mer til minoritetsspråk i budsjettet for 2020, samt å bevilge 500.000 kroner for å legge til rette for flere språk- og litteraturprosjekter for nasjonale minoriteter gjennom Norsk Kulturråd.