Pressemelding fra Kulturdepartementet om statsbudsjettforslaget er oversatt til kvensk.
(illustrasjonsfoto)

 

Rejeerinki ehoittaa ette kieli saapi 9,3 kruunuu lissää vuoen 2020 budsjetissa.

 

Pressemelding fra Kulturdepartementet
Oversatt til kvensk av Kainun institutti

 

Rejeeringin ehoitus kulttuuribudsjetthiin vuoele 2020 oon 19,9 miljarttii kruunuu. Se pittää sisälä 4,9 miljartin kruunun lissäyksen sen suhtheen mitä vuoen 2019 hyväksytyssä budsjetissa oli. Justeerattuna siihen ette NRKn finansieerathaan staatinbudsjetin kautta vuoesta 2020 alkkain, ja departementtistruktuurhiin tehhään muutoksii, oon lissäys 850 miljuunaa kruunuu eli 6,7 prosenttii.

– Tällä budsjetilla met viemä etheenkäsin ambisjuunii ette koko maassa pittää olla elläävä kulttuurielämä. Ette saatama pykätä hyvvii samfynniita ja vahvan demokratiin kaikile, tarvittemma laajan kulttuurisatsingin mikä tukkee eistymistä ja monenlaisuutta. Sen tähen tässä budsjetissa satsaama yhtheissiin areenhoin jokka saatethaan anttaat ihmisille unikkii kokemuksii ja missä kulttuurielämällä oon maholisuus kukkiit, sannoo kulttuuri- ja samanarvoisuusministeri Trine Skei Grande.

Joitaki pääsatsinkkiita 

Nasjunaaliset kulttuuripytingit: Sitä varten ette nostaat framile kulttuuriperinön monenlaisuuen Norjassa, ehoittaa rejeerinki 291 miljuunaa kruunuu kymmenelle uuele prosjektille nasjunaalissii kulttuuripytingiitä varten vuona 2020. Lisäksi saahaan kulttuuripytingit koko maassa 768 miljuunaa kruunuu tulleeville vuosile.

Museumit oon tärkkeet kulttuuriperinön hallittiijat ja tieonjakajat. Rejeerinki ehoittaa ette museumiile ja visuellile kynstile annethaan kuurttoo 2,2 miljarttii kruunuu, mikä oon 340 miljuunaa kruunuu enämen ko vuona 2019. Tästä oon suunile 280 kruunuu varattu siihen ette Nasjunaalimuseumin siirethään uushiin lukaalhiin Vestbanenissa.

Vapaaehtoiset organisasjuunit: Rejeerinki aikkoo hyvviin kuurto-oorningiitten avula tukkeet laajuutta ja monenlaisuutta vapaaehtoisilla kentilä, organiseeratussa idretissä ja itteorganiseeratuissa aktiviteetiissa. Sen tähen rejeerinki ehoittaa ette lisäthään vapaaehtoisten organisasjuuniitten momsikompensasjuunii 92 miljuunalla kruunula. Vapaaehtoiset organisasjuunit tultais siis saamhaan 1,7 miljarttii kruunuu vuona 2020.

Monenlaisuus ja samanarvoisuus: Moolina oon ette usseemat saahaan kokkeet hyvvii kulttuuritarjouksii, ja rejeerinki ehoittaa 24,5 miljuunaa kruunuu erilaisile kulttuuritoimile jokka stimuleerathaan monenlaisuutta, integreerinkkii ja työtä köyhyyttä vasthaan.

Rejeerinki halluu työtelä sen etheen ette kaikila oon samanarvoisuus ja vaphaus tehhä omat valinat. Budsjetissa vuoele 2020 ehoittaa rejeerinki 7 miljuunan kruunun lissäyksen ette viehään etheenkäsin samanarvoisuuen strategiita mikä koskee ihmissii keilä oon heikentynny toimikyky, ja 6 miljuunaa kruunuu ette vahvistethaan satsaamista seksuaalista syrjimistä vasthaan.
Meedian kuurominen: Se ette kuurothaan meediakenttää, tekkee maholiseksi hyvän uutisproduksjuunin ja ajatusten vaihettelun ylheisesti koko maassa. Rejeerinki halluu uuistaat meedian kuuromisen ja tukkeet paikalissii meediumiita koko maassa, ja kans innovasjuunii, kehitystä ja uuen luomista meediabransjissa.

Tämän ilmoitetun muutoksen yhtheyessä mikä koskee suoraa meediakuurttoo pienile, paikalisille aviisiile, oon ehoitettu ette lisäthään kuurttoo 30 miljuunalla kruunula ylimenoperioodin aijan, mikä tekkee muutoksen helpomaksi. Lisäksi tullee 10 miljuunan kruunun lissäys jolla justeerathaan hinttoin ja palkkoin kassuuminen.
Innovasjuunikuurttoo lisäthään 10 miljuunalla kruunula, ja sen oon suunattu aviisiitten digitaliseerinkhiin ja sovittelhuun. Muutokset postilaissa vaikutethaan kans aviishiin, ko oon vähemän päivii koska postin jajethaan.

Filmi ja daattapelit: Rejeerinki oon tehny daattapelistrategiin jossa oon moolit ja toimet daattapelipolitikkii varten vuossiin 2020–2022 aikana. Staatinbudsjetissa vuoele 2020 ehoittaa rejeerinki ette daattapelikentäle annethaan 10 miljuunaa kruunuu lissää kuurttoo.

Rejeeringin mooli oon tukkeet laajaa ja monipuolista filmitarjousta jossa oon korkkee kvaliteetti. Sen kautta ette levitethään valttaa ja rekiunaliseerathaan filmipolitikkii, toivoo rejeerinki ette se saattaa olla myötä lissäämässä kilppailuu ja monenlaisuutta. Rekiunaaliile filmitoimile oon ehoitettu likele 18 miljuunan kruunun lissäystä.

Kieli: Kieli ja litteratuuri oon tärkkee osa norjalaisesta kulttuuriperinöstä, ja ehtona demokraattisessa osalistumisessa. Rejeerinki ehoittaa ette kieli saapi 9,3 kruunuu lissää vuoen 2020 budsjetissa. Samala rejeerinki työtelee ehoituksen kans ette tehhään sekä uuen kaiken täkkäävän kielilain ja uuen isotinganmellingin kielen ympäri. Moolina oon varmistaat norjan kielen, sekä suojela ja eistäät minoriteettikielii joista Norjala oon eesvastaus ottaat vaarin.