Trening forebygger så mangt, artig kan det også være. (Illustrasjonsfoto: Toril Josefsen)

 

Fant sammenheng mellom minoritetstilhørighet og svakere helse. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

En undersøkelse av levekår i områder hvor det er både samer og kvener har gitt noen svar om helsen til urfolk i forhold til nordmenn. Også helsen til minoriteten kvenene er i noen grad undersøkt, framgår det av undersøkelsen.

Resultatene fra prosjektet gir god innsikt i mange spørsmål rundt urfolk og helse. Når det gjelder kvener, så er andelen av dem som oppfatter sin egen helse som dårlig eller ikke helt god, også her høyere enn hos majoriteten nordmenn flest.

«Kvenene er også utsatt for mer mobbing og etnisk diskriminering enn nordmenn, men mindre enn samene», skrives det på forskersonen.no.

Blant samer viser det seg at det er en økt sjanse for diabetes type to, hjertesykdommer, mobbing og trakassering.

Velger selv tilhørigheten

Undersøkelsen er utført av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges Arktiske universitet. Dataene er hentet inn fra flere undersøkelser i Nord- og Midt-Norge gjennom forskningsprosjektet «SAMINOR: Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

«Det nordligste Norge har gjennom generasjoner vært område for et tre stammers møte, hvor samer, nordmenn og kvener har bodd og levd side ved side, med sin kultur, språk, og levesett. Noen regner seg som det ene, noen som det andre, mens ganske mange føler seg som både same, kven og nordmann», skriver Ann Ragnhild Broderstand og Inger Dagsvold i SAMINOR.

På bakgrunn av dette har deltakerne av undersøkelsene selv definert hvor de har sin etniske tilhørighet.