Kristine Jonas leder Kvenungdommen. (Foto: Arne Hauge)

 

«Vi har ingen penger til å kunne samles», sier Kristine Jonas etter det nylige nei-svaret om pengestøtte.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

– Kvensk ungdom blir nedprioritert når Kulturdirektoratets midler skal deles ut.

Det sier Kristine Jonas, leder for Kvääninuoret – Kvenungdommen. Bakgrunnen er avslag på søknad om prosjektstøtte fra Kulturdirektoratet, eller Kulturrådet som de før het. Dette er første gang på lang tid at Kvääninuoret ikke mottar denne støtten.

Det var før jul de søkte som vanlig, til søknadsfristen 2. desember. Midlene det er snakk om, er prosjektstøtte til nasjonale minoriteter, fra det som gjerne omtales som «hovedpotten». I fjor søkte de om kroner 170 000 og fikk 100 000, i år søkte de om 180 000, og fikk altså null. Bortfall av viktige penger som skulle gå til kvensk ungdomssatsing nå i 2023.

– Det er utrolig trist at det er ungdommen som blir nedprioritert når disse pottene skal deles ut. Helt klart alvorlig for oss i Kvenungdommen, sier Jonas.

Ingen penger

Ungdomsorganisasjonen sine øvrige utgifter som lønn og generell drift dekkes av moderorganisasjonen Norske Kveners Forbund – Ruijan Kvääniliitto, men det er midlene som trengs for å gjennomføre kvenske arrangementer som faller bort. Altså medlemstilbud ut over drift. Prosjektmidlene som skulle gå til å skape en tilgjengelig arena for kvensk ungdom, en støtte som Kvääninuoret altså har fått tildelt flere år før.

– Det blir vanskeligere å arrangere møter, vi har ingen penger til å kunne samles, sier Jonas.

Videre forteller hun at de blant annet hadde søkt om midler til å arrangere en tur til Børselv med smiekurs hvor ungdommen ville fått bedre lærdom innenfor kvensk språk, og ikke minst kvensk kultur og kulturarv. Denne turen vil det naturligvis bli vanskelig å gjennomføre nå som de står uten midler, bekrefter hun.

Første gang

Kulturdirektoratet begrunner med at prosjektstøtte er noe de ikke har midler til denne runden. Jonas forteller at dette er første gang de har fått avslag på denne søknaden i hennes tid, men at sist det skjedde ble det opprettet en innsamlingsaksjon på vipps så ungdommen fikk gjennomført noen sosiale og lærerike prosjekter.

– I avslagsbrevet sier de noe om at de ikke har midler til disse formålene. Det var ingenting som manglet i søknaden. De sier de ikke har penger, men det forteller meg egentlig bare at de ikke vil prioritere de pengene de har til ungdommen, oppsummerer lederen.