2017 ble året da kvenene reiste seg – slik har året som har gått blitt beskrevet. Leder Hilja Huru oppsummerer et begivenhetsrikt år. Met saima flavun! Det kvenske folket har fått et felles flagg! Men viktigst av alle små og store hendelser er kanskje vedtaket om at det skal nedsettes en sannhetskommisjon for gransking av fornorskningen av de kvenske og samiske folkene.

I prosessen frem mot vedtaket om sannhetskommisjon engasjerte mange kvener seg og det er et svært viktig vedtak for det kvenske folket. Prosessen har allerede ført til økt kunnskap om fornorskingen og konsekvenser for våre folk. En viktig del av prosessen fremover er felles forståelse for hva dette faktisk handler om – mistä oon kysymys.

I familiene gjøres nå et viktig arbeid for kvensk språk; isovanhiimet puhuis kväänii lastenlasten kans – besteforeldre lærer kvensk til sine barnebarn og foreldre engasjerer seg og står på for sine barns rett til kvensk i skolen og kvensk i barnehagen. Vi arbeider for fremtiden for vårt språk og vår kultur, og arbeidet rettet mot barn og unge er vår viktigste oppgave. Se tehhään monenlaista työtä. Det jobbes på mange fronter for akkurat dette og det kvenske samfunnet tar form og ansvar for en fremtid med et levende kvensk kulturliv og et levende kvensk språk.

Dette skriver Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto i en pressemelding.

Hele talen kan sees og leses i helhet på ruijan-kaiku.no