Kvääni flaku. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kommunen i indre Troms vedtok nytt flaggreglement. På Kvenfolkets dag heiser de flagget for første gang.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Vi vedtok nytt flaggreglement i september og kommer til å flagge med kvenflagget for første gang. Det blir ved kommunehuset og ved skolen. Det sier Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune/Perttulan komuuni.

Det betyr at minst én kommune føyer seg inn i rekken av kommuner som heiser det kvenske flagget den 16. mars i år.

Nytt reglement

Det var den 21. september i fjor at et enstemmig kommunestyre i Indre Troms-kommunen vedtok sitt nye flaggreglement, og som seg hør og bør valgte også de å inkludere kvenflagget i reglementet:

Under overskriften «Andre flaggdager» står det blant annet at det skal «flagges fra kommunehuset med kvenflagget i forbindelse med kvenfolkets dag 16. mars og med nasjonalflagget på Nordens dag 23. mars.»

I vedtaket heter det at «Kommunestyret vedtar reglement for flagging på kommunale flaggstenger i Bardu kommune slik det fremgår av vedlagte forslag til flaggreglement for Bardu kommune.»

Under halvparten

I forkant av Kvenfolkets dag i fjor kontaktet Ruijan Kaiku alle kommuner i Troms og Finnmark, for å sjekke hvor mange kommuner som hadde planer om å flagge med kvenflagget den 16. mars.

Vår undersøkelse viste at under halvparten av kommunene som besvarte henvendelsen kom til å flagge i 2022: Fire av ti kommuner skal flagge

Flere av kommunene som valgte å ikke flagge i fjor, forklarte det ved at kvenflagget ikke var en del av kommunens vedtatte flaggreglement.