Velkommen til Finnskogen! Her heises republikkens flagg. Foto: Arkiv/Liisa Koivulehto.

7.–9. juli går startskuddet for Finnskogdagene.

Av Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Skal du ut å reise i sommer bør du legge turen innom Finnskogen i begynnelsen av juli. Da arrangeres Finnskogdagene for 48. gang. Festivalen ble arrangert første gang i 1970 og årets festival går av stabelen 7.–9. juli. Finnskogdagene finner sted på Svullrya, Grue Finnskog hvert år i juli måned.

Kulturbærer
Formålet med Finnskogdagene er å spre kunnskap om skogfinsk kultur, men også andre kulturer. Finnskogdagene skal bidra til å skape grobunn for optimisme slik at Grue Finnskog og Finnskogen for øvrig skal bli et godt sted å bo og besøke, kan vi lese på Finnskogdagenes hjemmesider.
– Dette er Norges beste arrangement som kulturbærer av alle elementene av den unike finnekulturen, sier en usjenert «statsminister» i republikken Finnskogen, Even Wiger, og ramser opp mat, håndverk, hjemmebrent, svedjebruk, teater og musikk som eksempler.
Egen republikk
På nettsiden til Finnskogdagene kan vi lese at under arrangementet blir republikken Finnskogen proklamert og løsrevet fra kongeriket Norge med egen regjering og styringsverk! Finnskogens uavhengighet markeres under festivaldagene med distriktets særegne skogfinske kulturtradisjoner. Tradisjonene har utviklet seg etter innvandringen fra Finland på 1600-tallet. Målsetningen er å ta vare på og videreføre disse tradisjoner og verdier og gjennom dette utvikle Finnskogen til å bli enda mer attraktiv for fastboende og besøkende. Under Finnskogdagene kommer mange hundre besøkende, fra flere land og kontinenter.

– Vi er stolte av at Finland er representert av sin ambassadør i Norge under Finnskogdagene, melder arrangøren på sine nettsider.

Statsminister i republikken Finnskogen, Even Wiger. Foto: Privat.