FLERE SPRÅK: Bildet av dette skiltet er tatt et sted inne i fjellanlegget til Olavsvern marinebase utenfor Tromsø. «Fotografering forbudt» er oversatt til engelsk og finsk. KUVA: RONALD JOHANSEN; ITROMSØ

Hva gjorde finlendere, som ikke er Nato-medlemmer, inne i en strengt bevoktet ubåtbase i Norge – bortsett fra at de campet i området og hentet kaffevann rett fra havet?

Thor Anders Angelsen, iTromsø
Og var det så mange av dem at Forsvaret fant det nødvendig å oversette «Fotografering forbudt» med underteksten «Valokuvaus kielletti»?

Flere steder i tidligere Olavsvern marinebase utenfor Tromsø hanger skilt med «Fotografering forbudt». Det litt spesielle er at disse også var tekstet på finsk.

Leif Arneberg er pensjonert orlogskaptein med tjeneste i Olavsvern. Han mener det er en enkel forklaring, men slenger også på en mer eksotisk årsakssammenheng.
– Jeg kan forsikre om at finlenderne ikke hadde aktivitet i Olavsvern som jeg vet om, sier Arneberg og humrer.
– Skiltene er trolig hentet fra Indre Troms, eller Skibotn som grenser til Finland. Forsvaret lagde neppe egne skilt kun til Olavsvern, sier den tidligere orlogskapteinen.
En annen forklaring kan være at det var mange finlendere i området før.

– Flere fra Nord-Finland brukte å feriere i Norge, i blå og hvite joggedresser. Det var som en nasjonaldrakt for dem, erindrer Arneberg.
Historien skal ha det til at flere finlendere slo leir ved Olavsvern.

– Folk fra nordlige deler av Finland er ikke så vante til saltvann. Flere ganger ble det observert at de hentet kaffevann i fjæra, rett ved basen. Sannhetsgehalten i den forklaringen kan jeg imidlertid ikke stå inne for, understreker Arneberg med latter i stemmen.

Artikken sto først på trykk i avisa iTromsø 17. november 2012