Minifestivalen har fått navnet «Lyden av Skallelv.» Dit skal flest mulig, og fingre krysses for godvær som på bildet. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Forskere fra prosjektet IMMKven er med. Er du?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«I august blir det spennende dager i Skallelv,» melder Kvenkulturbloggen, en blogg fra prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage, forkortet IMMKven.

Det er Skallelv bygdelag som planlegger den todagers minifestivalen i kvenbygda Kallijoki, Skallelv, og prosjektet har fått støtte fra KMD, kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Festivalen dreier seg om kulturell- og språklig revitalisering for barn, unge og eldre. Under minifestivalen vil det blant annet bli vandring langs Skallelva med fortellinger om Skallelv på kvensk og norsk; barneprogram med naturen og strendene som lekeplass; filmvisning og samtale med utgangspunkt i opptak fra IMMKven-prosjektet og minne- og fortellingsarrangement med bidrag fra IMMkven-forskerne,» heter det fra bloggen.

Filmskaper Kristin Nicolaysen er en av initiativtakerne, og vil under festivalen dele av sine filmklipp, mange av dem filmet nettopp i Skallelv.

De små presentasjonene fra IMMKven-filmingen har utløst givende diskusjoner med publikum. Dialogen i etterkant handler ofte om motet til å hente frem språket, sier Kristin, som mener det betyr mye for mange at det skjer positive ting i det kvenske og norskfinske miljøet.

Les mer her: Lyden av Skallelv

I samarbeid med forskere fra IMMKvenprosjektet planlegges det under minifestivalen også en fortellerkveld, Musteliijailta, der fortellinger og minner med tilknytning til Kallijoki, Skallelv, kan formidles.

– Her blir det spennende å se hvilke verdier som kommer til uttrykk i slike muntlige kulturminner, sier Stein Roar Mathisen til Kvenkulturbloggen. Mathisen er folklorist og tok fra nyåret over som prosjektleder for IMMKven.

For mer om IMMKven: Traff blink med kvenprosjekt