NKF har skrevet et åpent brev sammen med NSR hvor de sier de tror på en fremtid der samisk og kvensk språk og kultur blomstrer side ved side i Norge. På bildet er Rune Balto og Hilja Huru, lederne i henholdsvis NSR og NKF. (Arkivfoto)

 

«Samer og kvener tilhører forskjellige folk med ulik kultur og historie. Men vi deler også noen dyrekjøpte erfaringer som gjør at vi har en gjensidig interesse av å vise hverandre storsinn og solidaritet.» Dette skriver lederne av Norske kveners Forbund og Norske Samers Riksforbund i dette felles innlegget.

Både samer og kvener ble utsatt for en hard statlig fornorskningspolitikk, der målet var å skape norske nordmenn. For våre besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre innebar det at det ikke skulle bli snakket kvensk eller samiske språk, og at kulturelle særtrekk skulle bort.

Fornorskningen er en vond arv med dype sår blant både samer og kvener, og som preger den språklige og kulturelle situasjonen vår den dag i dag. Vi kjenner oss igjen i den andres erfaringer når vi ser hvilken formidabelt stor oppgave det er å bygge opp igjen språklig forståelse, kulturell stolthet og identitet på begge sider.

Vi sto sammen i arbeidet om å få på plass en sannhetskommisjon på Stortinget for å granske fornorskningen av samer og kvener/norskfinner. Vi står også sammen i forventningen om at dette må medføre tiltak som både sprer informasjon om fornorskningen, men som ikke minst bidrar til å bøte på de konsekvensene prosessen har hatt for oss.

Vi erkjenner og respekterer at våre organisasjoner og gruppene de representerer kan ha ulike oppfatninger og meninger om flere saker. Dette felles utspillet er heller ikke et forsøk på å viske ut ulikheter.

Vårt budskap er at det er det ikke er et motsetningsforhold mellom våre innsatser for å revitalisere kvensk og samiske språk, kultur og identitet. Styrking av det kvenske språket er ikke en trussel mot samiske språk, og samisk er ikke en trussel mot kvensk.

Vi tror derimot at det er fullt mulig at vilkårene for samiske og kvensk språk og kultur kan styrkes parallelt. Dette er ikke et spill om én kakebit av språklig og kulturell utvikling der den ene får mindre hvis den andre får mer. Det er rom for at både kvensk og samisk kultur blir ytterligere vitalisert. Vi respekterer hverandre. Vi støtter hverandres innsats for å overkomme skammen og arven etter fornorskningen.

I den digitale tidsalder opplever både samer og kvener hets og hatytringer i betente debatter på sosiale medier. Vi tar sterk avstand fra slike ytringer, og ønsker oss et anstendig offentlig ordskifte basert på respekt for hverandre.
Ingen barn fortjener å oppleve negative utsagn og karakteristikker knyttet til sin språklige og kulturelle tilhørighet. Vi oppfordrer alle til å være med på å gi kvenske og samiske barn og unge en oppvekst fri for hets og hatytringer.

Vi tror på en fremtid der samisk og kvensk språk og kultur blomstrer side ved side i Norge. Vi kjøper ikke det bildet som enkelte ønsker å tegne av at vi står mot hverandre i arbeidet for kvensk og samisk språk og kultur eller er hverandres fiender. Derimot står vi vennskapelig sammen i solidaritet og respekt for hverandre.

Vi er verdder, ikke fiender. Met olema väärtit, emmä viholiset. Mii leat verddet, eat vašalaččat.

Verddevuohta har vært brukt i samisk kultur for å beskrive et vennskapelig samarbeid mellom reindrifta og fastboende, spesielt langs kysten. Begrepet er også brukt i kvenske samfunn, da ofte om samarbeidet med noen i reindrifta. Denne eldgamle samarbeidsformen er for oss et symbol for felles solidaritet for våre språk og kulturer i dag.

 

Innlegget er skrevet av

  • Hilja Huru, johtaaja – leder Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliito
  • Jan Daleng, toinen johtaaja – nestleder Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliito
  • Ivar Johnsen, pääsekretääri – generalsekretær Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliito
  • Aili Keskitalo, sámediggepresideanta – sametingspresident (NSR)
  • Runar Myrnes Balto, jođiheaddji – leder Norske Samers Riksforbund (NSR)
  • Vidar Andersen, politihkalaš nubbinjođiheaddji – politisk nestleder Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)

Innlegget var først publisert på Nordnorsk debatt 29. januar 2020.