Leder for Kventeaterets interimstyre, Torbjørn Svane Naimak. (Foto: Arne Hauge)

 

Forprosjektet ferdig i fjor, neste steg treårig etableringsfase.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Et av de sentrale spørsmålene er finansiering. På sikt ønsker Kventeateret seg en fast, statlig finansiering på samme måten som det samiske teateret Beaivváš.

I løpet av årene har Kventeateret spiret frem rundt Paaskiviikko og Halti kvenkultursenter. Flere aktører har gått sammen, og har produsert teater- og musikkfortellinger, fra Kaffekopp og salmebok i 2011 til Kyläpeli 2019.

Presenterte saken politisk

Representanter og støttespillere for kventeateret var nylig i Oslo der de presenterte planene for Kulturdepartementet og Kommunaldepartementet.

–  Det var viktig å få presentert saken politisk. Departementene arbeider nå med statsbudsjettet for 2021, sier Anne Toril Eriksen Balto til Ruijan Kaiku, hun er fylkesråd for plan, økonomi og kultur og nestleder i fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fristen for å komme med på lista over saker på neste års statsbudsjett er 1. mars.

–  Det var et positivt møte.  Vi fikk lagt fram planene og diskutert hvordan etableringa skulle finansieres, sier leder i interimstyret for Kventeateret Torbjørn Svane Naimak.

Målet er 2022

Styret har sendt inn en søknad på 4,5 millioner kroner, som skal dekke kostnadene i etableringsfasen.

– Det er for å få organisasjonen på plass, tilsette en leder, engasjere folk og lage produksjoner. Vi trenger ikke noe bygg, vi har jo øvingslokaler i Halti i Nordreisa. Målet er å få Kventeateret etablert i 2022, forteller Naimak.

I desember i fjor innvilga Troms fylkeskommune Kventeateret 400.000 kroner. Naimak forteller at Kventeateret har en søknad inne hos Sparebank 1 Nord-Norge/Samfunnsløftet. I februar skal interimstyret møte Nord-Troms regionråd.

– Vi står på, sier Naimak.

– Har du en hemmelig teaterbakgrunn selv?

– Nei, det kan jeg ikke skryte med. Men etter at jeg ble pensjonist og engasjert i det kvenske, fikk jeg spørsmål om å være med som støttespiller i denne saken. Jeg er jo kulturinteressert og har nettverk. Jeg håper jeg kan hjelpe i etableringsfasen. Teater er jo en fin måte å formidle kvensk språk og historie på, sier Torbjørn Svane Naimak.