Halti kvenkultursenter søker ny språk- og prosjektmedarbeider. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Perfekt stilling for deg ledig ved Haltiin kväänisentteri.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Neppe for vogntog, bilsertifikat holder lenge, fordi du i stillingen som språk- og prosjektmedarbeider må påregne reisevirksomhet.

Det er Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri som jakter på folk, med oppstart fra snarest og foreløpig varighet ut året. Men det er mulighet for forlengelse, melder senteret på sin hjemmeside.

«Språk- og prosjektmedarbeiderens oppgaver vil primært være oversettingsarbeid, sekretariatsoppgaver og videreutvikling av Kvensk råd. Den som ansettes vil også ta del i senterets øvrige oppgaver,» skriver kvenkultursenteret, som søker deg som i tillegg til å mestre kvensk og bil, også har kvalifikasjoner innenfor prosjektarbeid pluss nødvendig digital kompetanse. For å nevne noe av det senterets daglige leder Pål Vegard Eriksen ser etter i sin nye medarbeider.

«Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med mange trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, pensjonsordning i KLP, lønn etter avtale,» meldes det.

Kontorsted blir ved Halti næringshage i Nordreisa, og nærmere opplysninger om stillingen får du hos daglig leder Pål Vegard Eriksen, på telefon 970 07 388. Søknad med CV må være senteret i hende innen 15. februar.

Vi tar med at Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et senter for kvensk språk og kultur. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Halti er en integrasjonsmodell der blant andre Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum AS og Nordreisa kommune (kultur) er samlokalisert.