Vennskap er grunnlagt på tillit og er fundamentet for en trygg og god verden. Bildet er for øvrig tatt før koronapandemien. (Illustrasjonsfoto: Privat/Altaposten)

 

Vennskap er mulig tross behovet for sosial distansering. I dag er den Internasjonale vennskapsdagen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kanskje har du noen du kan sende en hilsen på dagen? Hva med å sende en hilsen til utlandet, for eksempel noen du kjenner i vårt naboland Sverige, kanskje til og med en tornedaling? Forente nasjoner han nemlig utpekt dagen i dag, den 30. juli, som den internasjonale vennskapsdagen.

Dagen markerer ideen om at vennskap mellom mennesker, land, kulturer og individer inspirerer til arbeid for fred og bygger broer mellom samfunn, melder FN i anledning dagen. Blant vennskapets største fiender, pekes det på, finner vi splittende krefter som fattigdom og vold og brudd på menneskerettigheter, krefter som underminerer fred, sikkerhet, utvikling og sosial harmoni.

I anledning dagen oppfordrer FN til markeringer, oppfordringen gjelder så vel myndigheter som organisasjoner og ulike sosiale grupper. Den internasjonale vennskapsdagen startet med et forslag fremmet i UNESCO, et forslag som i 1997 ble adoptert av FN. Vi tar også med at FN-resolusjonen fra 2011, om vennskapsdagen, legger vekt på å involvere unge mennesker. Unge mennesker er framtidens ledere, og skal inkluderes i samfunnsaktiviteter hvor det er plass for ulike kulturer og hvor det fremmes internasjonal forståelse og respekt.