Flagger nytt prosjekt: Nord-Hålogaland bispedømmeråd har inngått avtale for økt kunnskap om fornorskningen. Kvener spør seg om dette prosjektet vil handle like mye om dem som om samene. (Illustrasjonsfoto: Lisa Wilhelmsen Vidal))

 

Inngikk samarbeidsavtale for økt kunnskap og sunne holdninger i forhold til fornorskningen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Avtale i havn: På bildet ser vi Bernd Krupka, leder ved KUN, og sitftsdirektør Oddgeir Stenersen. (Foto: Nord-Hålogaland bispedømmeråd)

«Spennende. Framtidsrettet. Fantastisk.» Kommentarene var positive etter at biskop Olav Øygard på sin facebookside fortalte om en ny samarbeidsavtale. Dette var torsdag 16. juli i år, etter at det to dager tidligere hadde funnet sted det Øygard beskriver som en viktig begivenhet på bispedømmekontoret.

Sunne holdninger

Saken han viste til, var inngåelsen av en samarbeidsavtale mellom Nord-Hålogaland bispedømmeråd og VID vitenskapelige høgskole. Sistnevnte ved Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin. Øygard skrev:

«Avtalen er inngått for å styrke kompetanse knyttet til spørsmål om fornorskning og forsoning. Det er et 3-årig prosjekt, som vi håper kan bidra til økt kunnskap, og sunne holdninger i forhold til fornorskingen, og ikke minst hvordan vi som kirke skal møte både fortid, nåtid og fremtid på en god måte.»

Innflytelse?

Begivenheten har av den grunn stor betydning også for kvenene, og Ruijan Kaiku har allerede mottatt kvensk bekymringsmelding. Spørsmålet er om prosjektet også blir til det beste for kvenene, og i så tilfelle hvordan? Med varighet på tre år vil prosjektet også kunne ha stor innflytelse inn mot Sannhetskommisjonens arbeid og konklusjon, vises det til.

Ruijan Kaiku har tatt spørsmålene videre til Øygard, der vi spurte om kvenene på noen måte er inne i prosjektet. Det gjelder eventuell fysisk kvensk representasjon i prosjektgruppe og/eller prosjektledelse, samt om kvenene er med i prosjektets mandat. Kort sagt om kvenene i tilsvarende grad som samene er «medtenkt» i prosjektet. Også på bispekontoret er det for tiden ferieavvikling, så svarene på spørsmålene må vi få komme tilbake til.