Skatt Nordin erikoisasiantuntija Lisbeth Alide Varsi (vas.) on käsitellyt ulkomaalaisten työntekijöiden verotusasioita yli 20 vuotta. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Norjasta palkkaa ja eläkettä saavien verovelvollisten piti jättää veroilmoitus viimeistään 30. huhtikuuta. Suurin osa jättää veroilmoituksen sähköisesti.
Veropäätökset tulevat kansalaisille kesä-elokuussa. Kahdeksan kymmenestä saa palautusta ja kaksi kymmenestä maksaa lisäveroa. Mätkyt pitää maksaa elo-syyskuussa.
Ulkomaalaisille työntekijöille on netissä tietoa sivulla http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/ – mutta vieraskielillä ainoastaan englanniksi.

Suomenkielistä apua saa Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta Yykeänperästä.
Suomalaisilla ja muilla ulkomaalaisilla verovelvollisilla, jotka ovat Norjassa töissä vain väliaikaisesti, on verotuksesta monia kysymyksiä, joiden selvittämiseen tarvitaan erikoisosaamista. Jos käy ilmi että sinua on verotettu väärin, voit hakea oikaisua vielä vuosien jälkeen.

Tapauksia ja kysymyksiä on yhtä monta kuin kysyjiäkin. Toiset ohjeet pätevät kaikille, kun taas toiset ovat tapauskohtaisia. Asuntokulut Norjassa ja matkakulut Suomeen ovat yleensä vähennyskelpoisia, joissain tapauksissa myös auto-, opinto- ja jopa asuntolainan korot. Vastaavasti myös muista maista saadut tulot pitää merkitä veroilmoitukseen, vaikka verot maksetaankin vain lähtömaahan.

Avoin eläkeseminaari Levillä elokuussa
Rajaneuvonta järjestää elokuun lopulla Levillä avoimen seminaarin teemasta eläkkeet Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa: Miten eläkkeet lasketaan, miten ne maksetaan ja verotetaan? Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.