Anna-Kaisa Räisänen ber dem som ønsker å bli intervjuet av Sannhets- og forsoningskommisjonen om ta kontakt (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen håper mange vil dele sin historie når de gjester Porsanger i august. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Mellom 19. August og 22. august ønsker Sannhets- og forsoningskommisjonen å intervjue såkalte sannhetsvitner i Porsanger. Allerede nå oppfordrer de personer som vil snakke med dem om å ta kontakt.

Det er viktig for oss å få historier om det hvordan det er å være samisk, kvensk eller norskfinsk i Norge, så vi oppmuntrer folk til å dele personlige historier med oss. Det kan man gjøre gjennom intervju, sier utreder Anna-Kaisa Räisänen. Hun ber de som ønsker å la seg intervjue ta kontakt med henne for eksempel via epost eller kommisjonens nettsider. 

– Så skal vi finne et rolig sted i Lakselv hvor vi kan gjennomføre intervjuene. Eventuelt kan folk også ønske å bli intervjuet der de vil, sier hun. 

Intervjuene kan gjennomføres onsdag 19. august mellom kl. 09.00 til 20.00, fredag 21. august fra kl. 15.00 til 20.00 eller lørdag 22. August fra 09.00 til 16.00.

 

Kommisjonens åpne møte i Vadsø, september 2019 (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Kommisjonsmøte og åpent møte

Torsdag formiddag skal Sannhets- og forsoningskommisjonen avholde et såkalt ordinært møte i Lakselv. Dette vil ikke være åpent for publikum.

Derimot er det satt opp et åpent møte i kinosalen fra klokken 19.00 i kinosalen. Her blir det innlegg ved kommisjonsleder Dagfinn Høybråten om Sannhets- og forsoningskommisjonen. I tillegg legges det opp til innlegg om personlige historier og samtale om sannhet og forsoning.

– Siden vi skal ha kommisjonsmøte i Lakselv tipper jeg at de fleste fra kommisjonen også blir med på åpent møte, forteller Räisänen.

 

Einar Niemi og Elsa Ingilæ Haldorsen under Sannhetskommisjonens kaffemøte i Bugøynes september 2019. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Kaffemøte i Børselv

Fredag er det satt av tid til et såkalt kaffemøte i Børselv. Det skal være en litt mindre formell versjon enn det åpne møtet i Lakselv kvelden før.

– Også her vil vi gjennomføre intervjuer dersom noen ønsker det, sier Räisänen.

Innsamlet intervjumateriale vil inngå i Sannhets- og forsoningskommisjonens grunnlagsmateriale, og vil bli arkivert på forsvarlig måte i kommisjonens arkiv.