Foredragsholder Gunnar Eldjarn har bygd mang en nordlandsbåt. (Foto: Gunnhild Forselv/Gunnar Eldjarn)

 

Ramsalt foredrag i førjulstid fra nystartete Lyngen kvensk-finsk forening.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Gunnar Eldjarn har i en årrekke bygd blant annet Nordlandsbåter. Han tar for seg hele prosessen fra felling av det rette tømmeret til båtene. Eldjarn er også en like stor kapasitet på kunnskapen om bruken av de tradisjonelle båtene,» heter det fra Lyngen kvensk-finsk forening, en nystartet forening som melder at de gleder seg til et åpningsarrangement hvor alle som vil kan lære mer om den vakre og berømte nordlandsbåten.

Foredrag har tittel «Flerkulturell båtbygging i Nord-Norge siden vikingtiden,» og finner sted ved MIT Fablab på Lyngseidet. Når det gjelder dato, så ble denne tidligere i inneværende uke endret grunnet værforhold. Rune Bjerkli er leder for Raisin Kveeni-suomi seura/Nordreisa kvensk-finsk forening, og har på sosiale medier opplyst at ny dato er 11. desember, fra klokken 19.00 til 21.30.

Altså onsdag 11. desember for deg som vil lære mer om nordlandsbåten, og på sosiale medier har allerede mange sagt at de enten skal dit, eller har lyst til å dra dit.