Kirkene, som her i Nordreisa, vies mye plass nå som forskriften skal endres. (Arkivfoto: Nordreisa sokn)

 

Regionreformen gir konsekvenser for kulturminneloven.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Saken gjelder «endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.» Innpakket i denne temmelig innfløkte ordlyden gikk spørsmålet nylig ut på høring, i form av et utkast til endring av forskrift, sendt fra Klima- og miljødepartementet den 27. september. De skriver:

«Som ledd i regionreformen overføres nye oppgaver til fylkeskommunene, som regional kulturminnemyndighet, jamfør forskrift om fastsetting av myndighet mv etter kulturminneloven 15.2.2019 (ansvarsforskriften). Departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft 1.1.2020.»

Samtidig vil dagens forskrift om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven – den kom i 1979 – bli opphevet.

I høringsnotatet vies fastsetting av myndighet knyttet til kirker betydelig plass, og blant høringsinstansene finner vi som forventet mange fylkeskommuner, samt også fortidsminneforeninger, museer og universiteter. Også Sametinget står på listen.