I Finnmark kartlegges for tiden bruks- og eiendomsrettigheter knyttet til utmarka, et arbeid kvenforbundet ønsker å holde øye med. (Illustrasjonsfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

En rekke utvalg skal sørge for retning og framdrift i kvenarbeidet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Følge opp Finnmarkskommisjonens arbeid i de ulike områdene,» heter det om oppgaven til et av de nylig sammensatte utvalgene til Norske kveners forbund, NKF-RK. Det gjelder rettighetsutvalget, som foruten bruks- og eiendomsrettigheter, også skal holde et våkent øye med kvenenes kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. Utvalget skal holde øye med situasjonen både nasjonalt og internasjonalt, heter det fra forbundet.

Kvensk rettighetsutvalg skal ledes av forbundsleder Kai Petter Johansen, som med på lag får Helge Huru, Geir Johan Nilsen og Evy Basso. Men rettighetsutvalget er bare ett av mange i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto. For inneværende periode, 2020 til 2022, skal kirkeutvalget ledes av Lindis Møller Davidsen, som med seg har Arne Skare, Elin Gaasland og Anne Wilhelmsen. Kvensk kulturminneutvalg skal på sin side ledes av Jan Daleng, med Reidar Harju og Alf E. Hansen med på lag. Videre jobb for kartlegging av kvenske kulturminner står sentralt, det samme gjør oppfølging av arbeidet med Kulturminnemeldingen samt videre arbeid for sterkere vern av kvenske kulturminner i kulturminneloven.

Forbundet har også et kulturutvalg, ledet av Kristin Mellem. Også Lisa Vangen, Egil Sundelin og Katriina Pedersen er med i kulturutvalget, som blant annet skal jobbe for kvensk kunst i det offentlige rom samt følge opp arbeidet med etablering av kvensk teater.

Kvendraktutvalget skal jobbe med avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten. De skal blant annet jobbe for promotering av den vakre drakten, samt følge opp arbeidet med sømbeskrivelsen og bidra til at det legges til rette for kurs i sying. Kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg skal blant annet påvirke til mer skilting på kvensk, og i det utvalget finner vi Katriina Pedersen og Jens Pedersen. Kvensk barne- og ungdomsutvalg ledes av Anne-Gerd Jonassen, med Karin Larsen med på lag, og i kvensk skoleutvalg finner vi Vilde Chrisoffersen Walsø som leder og Trygg Jakola og Elisabeth Stubberud som medlemmer.

For å ha nevnt det aller meste. I tillegg melder NKF at det opprettes ei ny arbeidsgruppe med arbeidstittel «Kvenske Markører.» Den gruppa har som oppgave å se etter nye kvenske kulturmarkører i form av klær, smykker og annet, og skal ledes av Åshild K. Rundhaug.

Vi tar med at de ulike utvalgene vil få sakene sine fra forbundsstyret, men at de innenfor sitt arbeidsområde også kan ta opp saker på eget initiativ.