«Tornedalinger, kvener og lantalaiset har siden urminnes tider vært et naturnæret folk som benyttet seg av de ressursene som finnes i skog og mark.» (Illustrasjonsfoto: Arkivfoto/Hasse Stenudd/minoritet.se)

 

«Dette er en utstøtning av en nasjonal minoritet i moderne tid- og at dette pågår parallelt med en statlig utredning av krenkelser og overgrep på samme minoritet, er for oss ubegripelig», sier fungerende styreleder av Svenska Tornedalingars Riksforbund, Eva Kvist, i ei pressemelding.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

«Den svenske statens handlinger var partiske, utestengende og neglisjerende av et helt folk som i urminnes tider levde og arbeidet i området reindriftsloven berører, side om side med den samiske befolkningen.

I dag, 2021, skal den omtalte reindriftsloven, som begrenser vårt folks rettigheter til sin kultur og sine tradisjoner, sees over. Dette skal skje på like premisser nå som for ca 100 år siden. Det vil si; uten innblanding av det folket som hensynsløst fratas rettighetene til å utnytte den marka og utøve den naturnæra kulturen som har gått i arv fra generasjon til generasjon, og som historisk tilhørte det folket.», sies det i et brev sendt til statsminister i Sverige, Stefan Löfven, og næringsminister Ibrahim Baylan, ovenfor deres revisjon av reindriftsloven, som overser bruk av mark og vann.

I revisjonen om reindriftsloven er tornedalinger, kvener og lantalaiset ekskludert, selv om de har vært side om side med den nasjonale minoriteten samer i lang tid.

– Den nasjonale minoriteten tornedalinger, kvener og lantalaiset har flere fellesnevnere med det erkjente urfolket samene; som jakt, fiske, reindrift og sankingen av bær og urter, for å nevne noen.
Vi har en gang i tiden levd i såkalte «vertsforhold» hvor bofaste lantalaiset åpnet sine hjem for nomadereisende samer. Vi har laget mat i samme kjøkken. Vi har sovet under samme tak, leses det videre i brevet.

Forbundet reagerer kraftig mot at den nasjonale minoriteten tornedalinger, kvener og lantalaiset er fullstendig ekskludert fra kommitédirektivet til utredningen- og også en plass i den parlamentariske kommittéen, til tross for at saken er av stor betydning for minoriteten. Utformingen av reindriftsloven har en sterk direktepåvirkning på minoritetens forutsetninger for å ivareta og utvikle sin kulturarv og sine tradisjoner, forteller de i en pressemelding.

Forbundet venter på svar til spørsmål stilt i det åpne brevet, stilt til Stefan Löfven, Nærings- og handelsdepartementet og regjeringen.

Les det åpne brevet her: Åpent brev om den Svenske statens utstøtning av en nasjonal minoritet