Toner flagg over tilbudet: I Alta er i finsk og samisk i skolen foreslått inn på kuttlista. Kommunen mener tilbudet av den grunn kan bli bedre. (Foto: Arne Hauge)

 

Mens foreldre bekymres over signalene om mulig kutt i finsk og samisk, argumenterer kommunens folk for at tilbudet kan bli bedre.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi må ikke bryte ned det vi har bygd opp, sier ei bekymret mor overfor Altaposten. Men kommunens intensjon, meldes det, er stikk motsatt.

Bakgrunnen er en vurdering rundt tilbudet i samisk og finsk, der det blant annet vurderes å tilby samisk/finsk 2 og 3 ved kun tre skoler. Det pekes på lærere som blir kun kort tid grunnet mye farting fra skole til skole, en situasjon kommunen håper å endre.

– Minoritetsbarna er allerede en veldig sårbar gruppe. Det kommunen prøver å gjøre, gjør det mye vanskeligere å lære minoritetsspråk. Det skaper mindre motivasjon for å velge språket, sier en kilde overfor Altaposten. Til dette svarer nestleder for oppvekst og skolefagligansvarlig Tove Kristensen Knudsen at hun tror tilbud på en annen skole vil gi et språkbad – som elevene ikke får på egen skole.

– De treffer noen som har samme språk. Det som kan være vanskelig er at de mister tilhørigheten til nærmiljøet hvis man går for å bytte skole, sier hun til avisa.