Kvensk institutt får 800.000 kroner i økte midler – dersom Regjeringens budsjettforslag går gjennom. (Foto: Arne Hauge)

 

Pengene skal gå til fast språkmedarbeider.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Statsbudsjettet ble lagt fram i dag mandag 8. oktober, og i det foreslår Regjeringen økte tilskudd på 800.000 kroner til Kvensk institutt, Kainun institutti.

Tilskuddet skal gå til tilsetting av en fast språkmedarbeider, som skal arbeide for å revitalisere kvensk språk i tråd med nasjonale målsetninger for dette.

Penger til museet

Regjeringen foreslår også en bevilgning på 10 millioner kroner til Vadsø kommune/Varanger museum for å bygge om det gamle NRK-bygget i Vadsø slik at det bedre kan huse Varanger museum. Prosjektet innebærer ombygging, slik at bygget blant annet kan fungere som et nasjonalt senter for kvensk/norskfinsk kultur. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 33 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 43 millioner kroner.