Unge arktiske kunstnere uttrykker felles minoritetserfaring gjennom kunst. (Foto: Santeri Happonen)

 

Kunstutstillingen KAMPPAILU/FIGHT var først vist i Rovaniemi Gallery Napa, men skal nå innta Alta kunstforening.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

10 unge kunstnere med nordisk og russisk tilknytning vil stille ut verk som tar utgangspunkt i minoriteters ulike sider ved deres kontinuerlige kamp om å bevare og utvikle tradisjoner, språk og kultur- fortelles det i en pressemelding.

Utstillingen i regi av Young Arctic Artist, er kuratert av Panu Johansson og Savu E. Korteniemi, samt Katriina Pedersen og Åsne Kummeneje Mellem.

Se video fra utstillingen i Rovaniemi. (Foto: Santeri Happonen)

Kunstnere har gjennom ulike metoder uttrykket deres kampånd for kulturen, språket- og identiteten sin. (Foto: Santeri Happonen)

De har brukt kvenske perspektiver rundt konsekvenser av fornorskningsprosessen som utgangspunkt i utstillingens konsept. Kvenene som ofte omtales som det «usynlige folket» ble et nytt grep å ta utgangspunkt i for å forstå hva det vil si å være arktisk.

Den lange fornorskningen av kvener har satt spor i både den eldre og yngre generasjonen, og nå er tiden kommet for gjenoppbygning av en kvensk identitet, særlig blant unge kvener.

Virkninger av assimileringsprosesser sitter dypt, på tvers av minoriteters erfaringer, og uttrykkes som en konflikt mellom fortid og fremtid. Denne konflikten er hva kunstutstillingen retter søkelys mot. Under letingen etter måter å bevare ens egne tradisjoner, språk og kultur, oppstår det situasjoner der kamp blir uunngåelig. Å konstant skulle være i en kampmodus er slitsomt; særlig når tempoet aldri senkes og motparten i majoritetsbefolkningen verken anerkjenner eller gjenkjenner at det eksisterer en konflikt.

Kurator Katriina Pedersen formulerte det slik underveis i arbeidet med utstillingen:

«Reaksjonene kjemp-flykt-frys hjelper oss med å reagere på kritiske trusler. Disse reaksjonene er naturlige og gode, men de kan også utvikle seg til å bli brysomme om trusselen verken forsvinner eller er noe vi kan beskytte oss fra. Jeg kan kjempe for språket mitt, jeg kan flykte fra språket mitt, eller jeg kan fryse i språket mitt. Alle reaksjonene er passende måter å reagere på den belastningen som assimileringsprosesser knyttet til språket gir meg. Hvordan er dette for kvener? Hvordan er det for andre minoriteter? Kjenner de på en konstant spenning rundt assimileringsprosesser? Ofte føler jeg på en intern konflikt når det gjelder å lære bort kvensk språk/tradisjoner. Ville det ikke vært lettere å la det være? Det er merkelig å oppleve hvordan reaksjonene kjemp/flykt/frys forsvinner når folk på en inderlig måte starter å snakke og leve kvensk.»

Med felles erfaring rundt det å ha kampånd, inviterer utstillingens kuratoriske konsept besøkende til personlige innblikk i hvilke konflikter utstillerne står i eller utforsker. Via kunsten flettes de ulike uttrykte erfaringene som kunstnerne deler sammen, enten det handler om å utforske fragmentene som er tilbake av kjennskap til egen kultur, språk, familie- og landskapsrelasjoner, eller skape nye rom som utfordrer førende oppfatninger av hvordan noe kan se ut.

Erfaringsutvekslingen strekker seg mellom flere minoritetsposisjoner, der det kvenske er i godt selskap med stemmer fra det tornedalske, finske, russiske, svenske, etniske og gambiske identiteter.

Young Arctic Artist er et utstillingskonsept som løfter frem unge og kommende kunstnere fra det arktiske området i Norden og Russland, og forvaltes av Lapland kunstnerforbund (FI). Gjennom utstillingskonseptet kartlegges og synliggjøres samtidskunst fra nord, og skaper nye nettverksmuligheter i det samme området. Årets kunstutstilling er den fjerde utgaven med Young Arctic Artists. Utstillingskonseptet ble etablert i 2016.