Ruijan Kaiku, kvenforbundet og Kainun institutti-Kvensk insitutt har fått midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune til sitt pilotprosjekt Kvensk journalistpraksisordning. Illustrasjonsfoto.

 

Ruijan Kaiku tarjoo praktikanttipaikan kahele nuorele jokka haluthaan pruuvata journalistin työtä.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kvensk institutt – Kainun institutti, Ruijan Kaiku/Altaposten ja Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto oon saanheet Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunilta 368.000 kruunuu kväänin journalistiprosjektille. Koko prosjekti oon yli puoli miljoonaa.

Tämä oon pilottiprosjekti minkä mooli oon saaha lissää kvääninkielissii journalistii ja enämen kvääninkielistä sisälystä kvääniitten meediassa – ja enämen kvääninkielistä sisälystä mistä nuoret tykkäävät.

Prosjekti tarjoo praktikantipaikkoi kvääninuorile.  Prosjektin aikana het saahaan kielenopetusta ja faakilista opetusta Pyssyjovessa ja het opastuthaan kväänimiljöössiin yhessä Ruijan Kaijun journalistiin kans.

Meininki oon ette nuoret sais innon journalistityöhöön ja het hankkis tämän alan koulutuksen.

 

Kieli näkkyyväksi ja kuuluvaksi

Prosjektin tavustalla oon monta muutaki syytä. Sentraali ajatus oon ette kväänin kieli näkyis ja kuuluis enämen kvääniitten meediassa, esimerkiksi Ruijan Kaijussa ja NRK:ssa. Se auttais kielen elästyttämistä.

– Met tarvittema journalistii jokka osathaan kväänii, ja joila oon interessi ja tiettoo tästä aiheesta, prosjektin plaanassa seisoo.

 

Likiaikoina

Prosjektijoukko alkkaa työtelemhään prosjektin aikaplaanaa likiaikoina ja sitte oon maholisuus hakkeet.

– Mie olen oikein iloinen siitä ette saima rahhaa tähän prosjekthiin. Saima kuula tästä justhiinsa ennen feeriää. Ensiksi tehemä aikaplaanan ja sitte saatama alkkaat tarjoomhaan näitä paikkoi, Ruijan Kaijun administratiivinen johtaaja Tor Sara sannoo.