Flere institusjoner er med på det tette regionale samarbeidet. Fra venstre bak Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (leder), Anne Karen Hætta (prosjektmedarbeider), Gunnhild Engstad fra IKA Finnmark, Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek, Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø, Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv og Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum, avd. Vardø (via skype). Margrethe Vars fra RiddoDuottarMuseat og Ida Kjeilen Thuv er ikke med på bildet. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

Flere institusjoner er med på det tette regionale samarbeidet. Fra venstre bak Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (leder), Anne Karen Hætta (prosjektmedarbeider), Gunnhild Engstad fra IKA Finnmark, Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek, Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø, Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv og Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum, avd. Vardø (via skype). Margrethe Vars fra RiddoDuottarMuseat og Ida Kjeilen Thuv er ikke med på bildet. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

.

To prosjektmedarbeidere er nå ansatt for å spore opp og samle inn de glemte gruppene i Finnmarks egne stemmer.

Det er gjennom prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper», hvor de to nyansatte prosjektmedarbeiderne Ida Kjelen Thuv og Anne Karen Hætta skal gå igjennom flere privatarkiv i Finnmark. Duoens oppgave blir å spore opp og samle inn de glemte gruppenes egne stemmer, med dokumentasjon fra først og fremst østsamer, fiskerbønder i sjøsamiske områder, finske og østeuropeiske ny-innvandrede og utøvere innen flyttsamisk reindrift. Kvinneperspektivet er sterkt med i arbeidet med alle gruppene.

I følge en pressemelding fra Fylkesbiblioteket er Ida Kjeilen Thuv (31) fra Vadsø, har mastergrad i litteraturvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet hvor hun også har vært ansatt som lektor, mens Anne Karen Hætta (32) har mastergrad i urfolkstudier ved UiT Norges arktiske universitet, og har jobbet ved Samisk høgskole.

– De nye medarbeiderne skal begynne januar og jobber med dette i tre måneder. Ida skal ha arbeidssted ved Finnmark fylkesbibliotek, mens Anne Karen holder til ved Samisk Arkiv i Kautokeino. De skal først og fremst ta kontakt med organisasjoner, lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner for å få samlet inn mest mulig fra de utvalgte gruppene som er valgt ut etter et grundig forarbeid, står det i pressemeldingen.

Innsamlingen er en del av prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» som er satt i gang av det arkivfaglige nettverket Finnmarksarkivene. Nettverket er etablert i regi av Finnmark fylkesbibliotek prosjektgruppe med medlemmer fra Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv Finnmark, RiddoDuottarMuseat og Varanger museum, avd. Vardø. Innsamlingsprosjektet, som er støtte av Norsk Kulturråd, munner ut i en vandreutstilling og publikasjon.

Ida Kjeilen Thuv (t.v.) og Anne Karen Hætta skal samle inn protokoller, brev og saksdokumenter, regnskapsmateriale og fotografier fra glemte grupper. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

Ida Kjeilen Thuv (t.v.) og Anne Karen Hætta skal samle inn protokoller, brev og saksdokumenter, regnskapsmateriale og fotografier fra glemte grupper. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.