Også i år gikk kvenflagget til topps utenfor rådhuset i Tromsø. Ruijan Kaiku tror at minst 44 prosent av kommunene i nord flagget den 16. mars, og at tallet er oppadgående sammenlignet med fjoråret. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Under halvparten av kommunene i Troms og Finnmark besvarte Ruijan Kaikus henvendelse vedrørende Kvenfolkets dag. Men over halvparten av de som svarte, sa at de skulle flagge for kvenene den 16. mars.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

To måneder før Kvenfolkets dag gjorde Ruijan Kaiku en henvendelse til samtlige 39 ordførere i Troms og Finnmark. Hensikten var å kartlegge hvilke kommuner som skulle flagge på Kvenfolkets dag, hvilke som ikke skulle flagge, og hvilke kommuner som eventuelt planla å markere dagen på andre måter.

Det var kun 41 prosent som besvarte henvendelsen, noe som betyr at hele 59 prosent av kommunene unnlot å svare.

I denne saken skal vi se nærmere på tallene, og vi starter med kommunene som tok seg tid til å gi oss tilbakemelding:

Tok seg bryet

Over 56 prosent av de som besvarte henvendelsen, sa at kommunen deres skulle flagge den 16. mars. Seks prosent var usikker, mens over 37 prosent sa at kommunen ikke kom til å flagge.

Det var kommunene Bardu, Nordreisa, Porsanger, Vadsø, Tana, Tromsø, Harstad, Lyngen og Lebesby som svarte at de kom til å heise det kvenske flagget. I Vardø kommune var det fortsatt under planlegging, og man kunne derfor ikke svare sikkert.

Kommunene Salangen, Gamvik, Sørreisa, Hammerfest, Berlevåg og Dyrøy var imidlertid sikre: De skulle ikke flagge for kvenene i 2023.

Antar at «flaggkommuner» heiste flagg

Blant de øvrige 23 kommunene som ikke besvarte vår henvendelse, er flere av disse godt etablerte «flaggkommuner» i forbindelse med Kvenfolkets dag. Det gjelder i alle fall kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Alta.

I forkant av 16. mars i 2022, kunne Ruijan Kaiku melde at Lavangen kommune i Sør-Troms skulle flagge for første gang. Det samme skulle man gjøre «ytterst i verden», i Nordkapp kommune, og foran Kvenfolkets dag i 2023 ble det også kjent at Gratangen kommune skulle heise kvenflagget.

Les også: Gratangen med i det gode selskap

På bakgrunn av dette har Ruijan Kaiku gode grunner til å anta at disse åtte kommunene heiste kvenflagget på Kvenfolkets dag også i 2023, selv om vi aldri fikk noen respons fra kommunene (utenom fra Nordkapp, som i ettertid har bekreftet at de flagget).

Ga ingen lyd

Utover de forannevnte kommunene som ikke besvarte vår henvendelse, var det også femten andre kommuner som vi aldri hørte noe fra. Vi vet derfor ikke om disse flagget eller ikke.

Det dreier seg om kommunene Båtsfjord, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Måsøy, Nesseby, Sør-Varanger, Balsfjord, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Målselv, Senja og Tjeldsund.

Les også: Sjekk om din kommune heiser kvenflagget

Uløst gåte

Summa summarum kan vi, ut fra besvarelsene, med stor sikkerhet si at minst 23 prosent av kommunene i landets nordligste fylke flagget den 16. mars.

Likevel har vi, som nevnt, gode grunner til å tro at til sammen – og minst – 44 prosent av kommunene faktisk heiste det kvenske flagget.

Ut fra besvarelsene kan vi ellers med sikkerhet si at tre prosent av kommunene var usikre og at 15 prosent av kommunene ikke kom til å flagge. De resterende 38 prosentene, som aldri lot høre fra seg, får forbli en uløst gåte.

Ruijan Kaiku gjorde den samme kartleggingen foran Kvenfolkets dag i 2022, og det endte slik:

Fire av ti kommuner skal flagge