Manalaiset, de underjordiske. Fra det aller siste Kyläpeli, høsten 2021. (Foto: Arne Hauge)

 

Fikk en drøy kvart million kroner til språkprosjekt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniteatteri har fått tilsagn fra den norske UNESCO-kommisjonen om støtte på kroner 270 000 til prosjektet «Hva er «gaffateip» på kvensk? Met hajema kväänin seenisanat?» Dette framgår i ei pressemelding fra Kventeateret og prosjektleder Inger Birkelund.

Språkprosjektet skal gjennomføres i 2022, og teateret skriver i den forbindelse:

«Kvensk har mange ord knyttet til historie og sagn, religion, arbeidsliv, hjem og mellommenneskelige relasjoner – det livet som ble levd da språket var aktivt i bruk. Låneord fra finsk, samisk og skandinavisk har vært hentet inn for å tydeliggjøre kommunikasjonen etter hvert som et moderne liv ble en del av kvensk hverdag. Men kvenene har aldri hatt et kvensk teater og heller ikke et scenespråk – eller har de det?»

For en dialog rundt kvensk identitet og språk, melder teateret at de ønsker å bruke egen nettside og sosiale mediekanaler som verktøy. Gjennom sosiale medier ønsker de å engasjere språkbrukere, språkforskere, publikum og interesserte i en dialog rundt kvenske ord og uttrykk som beskriver hverdagen på en teaterscene. I prosjektet «Hva er «gaffateip» på kvensk? Met hajema kväänin seenisanat?» er de heller ikke alene, meldes det.

«Vi er utrolig glad for å ha fått med oss gode samarbeidsparter i prosjektet. Kvensk institutt har som formål å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet. Gjennom samarbeid i vårt prosjekt bidrar de til å skape nye arenaer for språk og kultur. Samarbeid med Kvensk Institutt involverer Kvensk språkting som vedtaksorgan for kvensk språkutvikling. Kvääninuoret – den kvenske ungdomsorganisasjonen – har med hell gjennomført flere kampanjer i sosiale medier der de har skapt interesse for kvensk språk, blant annet med utviklingen av en fraseordbok. Scenespråkprosjektet vil gjerne lære av deres erfaringer», heter det fra Kvääniteatteri.