Kulturdepartementet fordelte i slutten av oktober rundt 4. millioner kroner til seksten ulike språktiltak. Et av prosjektene som fikk midler er språkreirprosjektet til Kvensk Institutt – Kainun Institutti og Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliito.
– Min første tanke var at jeg er glad for at vi har fått noe til prosjektet. Alt hjelper, sier instituttleder Hilde Skanke.
Prosjektet går blant annet ut på å skape nettverk mellom barnehageansatte og språkbrukere for å innføre kvensk inn i utvalgte barnehager. Planen er at språkforbilder besøker barnehagene en dag eller to ved jevne mellomrom, for å ha for eksempel ha lesestunder på kvensk eller andre aktiviteter der språket brukes. I tillegg skal språkforbildene være til støtte for de ansatte i barnehagen når det kommer til bruk av kvensk. Det er også tenkt at de barnehageansatte skal kurses i bruk av kvensk.
I utgangspunktet var det søkt om 1.3 millioner kroner til prosjektet, slik at språkreirene kunne starte opp allerede neste høst.
– Dessverre har vi ikke fått den summen vi ba om, så nå må vi sette oss sammen med NKF for å se på hva som er gjennomførbart med de midlene vi har fått. I tillegg må vi finne ut hvordan vi skal få finansiert resten, sier Skanke.

Prosjektets hovedmål er at språkreirene blir faste, og at nettverkene mellom barnehagene og språkbrukerne skal bli så sterke at ordningen fortsetter etter at selve prosjektperioden er over.