Saken om å støtte heving av statusen til kvensk språk ble enstemmig vedtatt. KUVA Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark Fylkeskommune

Saken om å støtte heving av statusen til kvensk språk ble enstemmig vedtatt. KUVA Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark Fylkeskommune

Fylkestinget i Finnmark vedtok onsdag å støtte heving av kvensk til nivå III.

Det var under onsdagens fylkestingsmøte i Vadsø at fylkestinget ga et enstemmig ja til støtte for heving av kvensk til nivå III i det europeiske språkcharteret.

Flere kommuner har allerede gått inn for å støtte et løft for kvensk språk fra nivå II til nivå III i Minoritetsspråkpakten: Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har allerede gjort slike vedtak. Også andre aktører har gått inn for å få kvensk opp på nivå III, deriblant Ungdom Mot Rasisme (UMR), Nord-Hålogaland Bispedømme, Norsk Målungdom og Sametinget.
Troms Fylkesting skal ta opp saken på sitt desembermøte.