Kvensk språkpris har kun blitt delt ut en gang tidligere. Det var i 2017, da Agnes Eriksen (bildet) fikk den. Eriksen er kvinnen bak bøkene om Kummitus ja Tähtipoika, og hun delte prisen med Eira Söderholm, den kvenske grammatikkens mor. (Arkivfoto)

 

Det vanker heder og ære til velfortjent menneske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Fristen for å foreslå kandidater til Kväänin kielipalkinto nærmer seg,» skriver Katriina Pedersen, medarbeider som i februar går fra Språkrådet til ny stilling ved Kvænangen språksenter. Pedersen minner om at forslag til kandidater kan sendes til post@sprakradet.no, og at dette må skje innen førstkommende søndag 20.januar.

Merk e-posten med «Kvensk språkpris» eller «Kieliraajin kielipalkinto», lyder oppfordringen. Forslag og begrunnelse kan skrives på kvensk, finsk eller norsk.

Prisen er på 25.000 kroner pluss diplom og berømmelse, og kunngjøres på den kvenske språkdagen 26. april. Kieliraajin kielipalkinto ble opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket, og ble første gang delt ut i 2017. Den gikk da til Eira Söderholm og Agnes Eriksen.

Prisen deles ut annethvert år og kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.

Her finner du statuttene for prisen.

Og her kan du lese om prisen på kvensk språk.