I Nordreisa har lokale ildsjeler en plan om at alle kommunens barn skal stifte bekjentskap med kvensk, lære vakre sanger og ord og utrykk. (Foto: Arne Hauge)

 

I Nordreisa lærer barn kvensk hver uke, der målet blant annet er en liten opptreden før jul.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tove Raapana Reibo. (Foto: Arne Hauge)

I Nordreisa i forrige uke startet barn fra 2 år (sammen med sine foreldre) å lære kvenske ord og uttrykk gjennom eventyr, sang og lek, og i denne uken startet barn fra 4 år å lære kvensk gjennom sang.

«Denne høsten øver vi til en liten opptreden før jul,» meldes det fra Kielitruisku Raisissa – Kvensk språkdusj i Nordreisa. Den opptredenen gjelder barna fra 4 år, og sentralt i satsingen finner vi den dyktige pedagogen Tove Raappana Reibo. En satsing som for øvrig foregår i regi av Halti kvenkultursenter og Kvensk institutt.

Under parolen «Alle kan kvensk,» er den ambisiøse målsettingen å gi alle barn i Nordreisa muligheten til å lære kvensk. I tillegg til de 2 faste ettermiddagstilbudene, har Tove og co også jevnlige språkdusjer i kommunens barnehager.

Hva med kvensk for voksne, kan man alltids spørre. Her blir det faktisk også et spennende tilbud, et begynnerkurs i kvensk myntet på foreldre, barnehageansatte og andre interesserte voksne. Oppstart er satt til onsdag 29. januar, og dersom noen av tilbudene frister og du trenger å vite mer, så er det bare å kontakte hun som har med det å gjøre, nemlig Tove Raappana Reibo.