Nordnorsk Magasin

Juleutgaven av Nordnorsk Magasin – reiser i tid og landskap

– Når noen har vært på ei reise, så har de noe å fortelle, sier redaktør Hilde Kat. Eriksen.

Magasinets reise har så langt vart i 40 år. Redaksjon og frilansere har i løpet av disse årene vært i Island, Grønland og Russland, Finland og Sverige, på Færøyene og Orknøyene, for å nevne noe.

I denne utgaven av Nordnorsk Magasin kan du lese om både korte og lange reiser. Magasinredaktøren har besøkt Fogo Island ved Newfoundland i Canada, et fiskeriavhengig øysamfunn som har vært igjennom flere kriser de siste femti årene. Både forskere og milliardærer har gitt sine bidrag til å opprettholde et levende samfunn på Fogo.

Du kan også lese om krumtappen Leif Ellingsen og de andre allsidige, oppfinnsomme, arbeidsomme og utholdende folkene på Brottøya mellom Hadseløya, Austvågøy og Hinnøya eller om tørrfisken fra Nord-Norge som har reist lange veier fra hjellene langs kysten. Vi møter Anastasia Gorter, tolk hos sysselmannen på Svalbard, som forteller om sitt dykk inn i fangstmannslivet på Svalbard, sett med russiske øyne og om våre synlige kulturminner, fyrene, som i sommer fikk nye informasjonsskilt.

– Også sanger og kultur kan reise. Hundre år etter at Finland ble sjølstendig stat ser vi på spor etter finske tradisjoner i dagens Varanger. Den finske innvandringen og finske læstadianske sangtradisjoner har satt spor etter seg og betydd mye for forholdene i Varanger og i landet vårt, skriver musikkhistoriker Reidar Bakke i Nordnorsk Magasin.

– Vi håper at både skjønnlitteraturen, anmeldelsene av litteratur og musikk, og utvalget artikler i denne siste utgaven i vårt førtiende år vil gi deg gode lesestunder i mørketida, avslutter Eriksen.