Plantegning for ny basisutstilling, design Kvorning Design & Communication. (Kuva: altamuseum.no)

 

I juni åpner Alta museum en ny basisutstilling. Her tas flere språk i bruk for å formidle utvalgte temaer fra Altas historie og samtid.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den nye basisutstillinga går under arbeidstittelen «Ressurser og identitet». Ifølge museets nettsider skal utstillinga «formidle utvalgte temaer fra Altas historie og samtid, fra steinalderen til vår nære fortid», og se på «hvordan Altas ressurser legger grunnlag for menneskelig virksomhet og identitet.»

Ruijan Kaiku har snakket med museumslektor Kristin Nicolaysen, seksjon for samtid og historisk tid ved Alta Museum, som sier at utstillinga åpner i juni, men den offisielle åpningen vil skje først til høsten. Utstillinga skal stå i minimum ti år.

Flerspråklig utstilling

– Nord-Troms museum sin basisutstilling er tekstet på fire språk. Skal Alta museum bruke det kvenske språket i sin utstilling?

– Som veggtekster har vi prioritert norsk, samisk og engelsk, for ikke å gjøre det for teksttungt. Dette er en avveining om hvor mye tekst vi kan ha i forhold til andre elementer som skal være del av formidlinga, sier Nicolaysen.

– Men vi skal bruke det kvenske språket i et utvidet utstillingstilbud, en audioguide, som skal utvikles i nær fremtid. Denne vil besøkende få med seg fra resepsjonen, sier hun.

Les også: Store og små kan prøve: Fra isblokk til kvenrose

Audioguiden gir mulighet til å høre kvensk språk, samt lytte til historier om kvensk kultur og historie. Som eksempel vil Altaelva være spennende. De fleste fiskeplassene har kvenske og finske navn, og det knytter seg rik kunnskap og historie knyttet til bruken av elva og området rundt, opplyser Nicolaysen.

– Det å få lytte til språket vil være viktig både for kvener og andre som er nysgjerrig på språket, og en fin mulighet for elever som lærer kvensk. For utenlandske besøkende antar vi det vil være særlig spennende for våre finske gjester, sier hun.

– I arbeidet med audioguide vil vi blant annet bruke materiale fra vårt dokumentasjonsprosjekt «Kvenske fortellinger, Alta museum på skattejakt», støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune. I prosjektet har vi samlet et mangfold av fortellinger om det kvenske i Alta og omegn, som er starten på et arbeid om kvensk språk, kultur og historie, både i fortid og nåtid, sier Nicolaysen.

Lillian Heitmann, Jorunn Gjermundsen og Eva Thomassen var deltakere i prosjektet Kvenske Fortellinger. Her på besøk i magasinet ved Alta Museum i 2021. (Kuva: Kristin Nicolaysen)

Les også: Kvenske fortellinger i Alta

– Dette har kommet til nytte i arbeidet med basisutstillingene og vil bli brukt også i andre sammenhenger.

Integrert i ulike tema

Den nye basisutstillinga er delt opp i tolv ulike tema. Ingen av temaene går eksplisitt på det kvenske, som istedenfor vil integreres i andre temaer.

– Kvensk historie vil formidles integrert i temaer der det har en naturlig plass, som i: «Smeltedigel i Kåfjord. Kåfjord kobberverk», «Trafikk og butikk: Handel i Alta» og «Naturens spiskammers. Havlandet», opplyser hun.

– Med ei utstilling får man fortalt ganske mye, men langt fra alt. Utstillinga vil være et utgangspunkt, hvor utdyping vil skje gjennom variert formidling. Noe av det viktigste vi ønsker å oppnå er å vekke folks nysgjerrighet, så håper vi det vil motivere publikum både til deltakelse og videre utforsking, avslutter Nicolaysen.