Troms og Finnmark Fylkeskommune behandler fortløpende søknader om midler til kvenske og norskfinske formål. (Foto: Heidi Nilima Monsen) 

 

Den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark sier de behandler søknader til kvenske formål fortløpende -men søknadsskjemaene finnes ikke på kvensk.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da rakettene markerte inngangen til 2020 fødtes samtidig det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. En av oppgavene til det nye Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni blir å forvalte en kvensk tilskuddspott på rundt 10 millioner kroner.

nettsiden til det nye fylket står det at Troms og Finnmark har forskjellige tilskuddsordninger for kvenske/norskfinske formål i budsjettåret 2020, og at formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark. Videre skriver den nye fylkeskommunen at en gjennom denne tilskuddsordningen «som hovedregel støttes kun tiltak i Finnmark», og at dersom det søkes tilskudd fra andre enn Troms og Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er.

– Sammenslåingsprosessen mellom gamle Troms og Finnmark fylker er ennå i en tidlig fase og vi vil bruke hele 2020 på dette arbeidet. Som det framkommer av teksten øverst på nettsiden du refererer til, vil Troms og Finnmark fylkeskommune praktisere ulike budsjetter i 2020 da nye, felles tilskuddsordninger ikke vil være på plass før i 2021, forklarer Nina Merete Austad, Neuvonanttaaja Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni.

Spesialrådgiveren forklarer videre at Finnmarks gamle tilskuddsordning for kvenske/norskfinske formål derfor vil praktiseres på samme måte som i 2019, og retningslinjene gjelder derfor som hovedregel tiltak i Finnmark.

– Likevel ønsker vi at så mange som mulig skal søke, og vi tar alle søknader til vurdering, sier Austad. Hun presiserer at fra 2021 vil Troms og Finnmark ha felles søknadsordninger for kvenske/norskfinske formål.

Søknadsskjemaet for tilskudd til kvenske formål er kun på norsk og samisk -ikke kvensk. (Skjermdump TFFK)

Søknadsskjema på samisk

På nettsiden til fylkeskommunen ligger også søknadsskjema til den kvenske tilskuddsordningen, samt et rapporteringsskjema. Ingen av skjemaene finnes her på kvensk, men derimot på samisk.

– Dette vitner om at noen enheter har langt å gå når det gjelder å være bevisst det språklige mangfoldet, sier leder i Norske kveners Forbund Hilja Huru.

Nina Merete Austad forsikrer at søknadsskjema og skjema for rapportering i forbindelse med kvenske tilskudd også skal komme på kvensk.

– Søknadsskjema og rapporteringsskjema for Midler til kvenske/norskfinske formål er til kvensk oversetting og vi regner med å ha oversettelsen snarlig, sier spesialrådgiveren.

Videre forteller hun at det nå praktiseres løpende behandling av søknader til denne tilskuddsordningen, og at det dermed ikke er satt noen søknadsfrist. Austad forklarer også at når retningslinjer og søknadsskjemaer er klare for den nasjonale tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, vil dette bli kunngjort og publisert på fylkeskommunens nettsider.